Témy

Referencie

Nový bytový dom v Žarošiciach je postavený z Ytongu a Silky

Developer a staviteľ nového bytového domu v obci Žarošice na juhu Moravy si pórobetónové materiály Ytong, kombinované s vápenopieskovými tvárnicami Silka, vybral vďaka svojim dobrým skúsenostiam z predchádzajúcich projektov. Na stavbe sa uplatnili nielen tvárnice a priečkovky Ytong, ale aj preklady, vencovky, schody, stropy a malty. Akustiku bytov vylepšujú akustické tvárnice Silka.

Prečítať článok