Newsroom

Náš ambiciózny plán k väčšej udržateľnosti

Ako jeden z popredných dodávateľov stavebných materiálov sme si vedomí našej zodpovednosti za to, aby toto priemyselné odvetvie bolo udržateľnejšie. Zistite viac o našej ceste.

XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Sme hrdí na to, že na základe našej širokej výrobnej siete sme blízko našim zákazníkom, využívame miestne dodávateľské reťazce a vytvárame vysoko odolný hodnotový reťazec. To nám vďaka krátkym prepravným vzdialenostiam umožňuje znižovať emisie CO2, byť súčasťou miestnych ekonomík a spoločne rozvíjať dodávateľské štruktúry s miestnymi dodávateľmi. Sme popredným európskym poskytovateľom udržateľných, efektívnych a cenovo dostupných riešení v oblasti stavebných materiálov.

Sme si však tiež vedomí toho, že musíme ísť ďalej pokiaľ ide o environmentálne, sociálne a správne otázky. „Od zdravia, bezpečnosti po klímu a životné prostredie vnímame, že spoločnosť Xella a jej širší sektor musí postupovať oveľa rýchlejšie,“ cituje naša najnovšia správa ESG nášho generálneho riaditeľa Christopha Clementa.

Čo zamýšľame:

Posledné dva roky boli charakterizované snahou zdokonaliť naše zameranie na ESG a vytvoriť plán ESG, ktorý zmapuje cestu k našim cieľom. Pokračovali sme vo vývoji a zdokonaľovaní postupov pre implementáciu stratégie v súlade s našimi prioritami. Uvedomili sme si, že kľúčovou súčasťou pokroku v roku 2022 musí byť zvýšenie kvality dát vo vybraných oblastiach.

„Naším poslaním je navrhovať nákladovo efektívnu, udržateľnú výstavbu a dostupné bývanie. Stanovením jasných cieľov v oblasti emisií CO2, zachovania zdrojov, diverzity a rovnakých príležitostí poskytuje naša stratégia ESG plán na dosiahnutie tohto poslania,“ hovorí Cécile Fages, riaditeľka komunikácie a programu udržateľnosti v spoločnosti Xella.

Aké sú teda naše prioritné oblasti, na ktoré sa tento rok zameriavame:

  • Aj naďalej znižujeme produkciu emisií CO2
  • Snažíme sa o väčšiu cirkularitu našich produktov, aby sme eliminovali to, že zvyšky výroby posielame na skládku
  • Pokračujeme v budovaní nášho špecializovaného oddelenia ESG, aby sme riadili pokrok v našej spoločnosti
  • Podnikáme kroky na zvýšenie kvality našich ESG dát
  • Pracujeme na zlepšovaní nášho Compliance management systému
  • Poskytujeme našim zamestnancom bezpečné a zdravé pracovisko, aby sme boli stále atraktívny zamestnávateľ na momentálne veľmi napätom pracovnom trhu.
  • Rozširujeme náš program Total Safety Leadership pre začlenenie viacerých zamestnancov a jeho funkciu vo všetkých miestnych jazykoch
  • Pokračujeme vo zvyšovaní počtu klientov pomocou našich digitálnych nástrojov
  • Zverejňujeme strednodobý cieľ pre zníženie ďalších nepriamych emisií našej spoločnosti a začatie spolupráce s dodávateľmi na jeho dosiahnutie
  • Pokračujeme vo financovaní výskumu a inovácií, ktoré pomáhajú vytvárať stavebné materiály budúcnosti

Pozrite sa na naše webové stránky, kde popisujeme danú problematiku podrobnejšie.


Sdílejte tento článek

.