Newsroom

Xella predstaví koncept Xella blue.sprint na konferencii Inovácie a digitalizácia v stavebníctve

Ďalší ročník medzinárodnej konferencie Inovácie a digitalizácia v stavebníctve sa uskutoční 29. septembra 2022 v Bratislave na pôde Univerzity Komenského na Šafárikovom nám. Jej organizátori pozvali medzi spíkrov Ing. Tomáša Spustu, BIM Team Leadera pre Xella CZ a Xella Slovensko a Ing. Martina Mihála vedúci technického oddelenia Xella CZ a Xella Slovensko.

XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Jesenné fórum inovatívnych stavebných materiálov, technológií a postupov výstavby sa v rámci programu zameria na niekoľko programových blokov, a jedným z nich je aj digitalizácia a BIM v praxi.

Martin Mihál sa v rámci svojej prezentácie bude venovať konceptu digitálneho plánovania Xella blue.sprint.

Predstaví jeho obsah, výhody pre jednotlivé skupiny zákazníkov a partnerov spoločnosti a zaujímavé projekty, na ktorých sa služba Xella blue.sprint podieľala.  Priblíži tiež detaily jednotlivých fáz a spôsoby zapojenia ľudí a moderných metód digitálneho plánovania s cieľom optimalizovať celý proces. V rámci svojej prednášky sa sústredí tiež na komunikáciu hlavných výhod veľkoformátových  výrobkov a metód digitálneho plánovania: úsporu materiálu a elimináciu chýb vďaka digitálnemu plánovaniu, optimalizáciu stavebných procesov a skrátenie doby výstavby, úsporu pracovníkov a minimalizáciu fyzickej námahy a zisk väčšej podlahovej plochy.

Podrobnosti o konferencii nájdete na stránkach https://www.forum-media.sk/produkty/inovacie-a-digitalizacia-v-stavebnictve-2.


Sdílejte tento článek

.