Newsroom

Slávnostné otvorenie nového Centra odborného vzdelávania za podpory spoločnosti Xella Slovensko

Xella Slovensko dlhodobo podporuje odborné vzdelávanie stredoškolských učňov a študentov. Zrejmé je to hlavne v posledných mesiacoch: v apríli podporila súťaž Murár 2022 na SOŠ stavebnej v Nitre, v júni vyhlásila výsledky 16. ročníka stredoškolskej súťaže Xella a ako partner sa dodávkami materiálu podieľala aj na novej podobe Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) na SOŠ technológií a remesiel na Ivanskej ceste v Bratislave.

XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Slávnostného otvorenia sa za spoločnosť Xella Slovensko zúčastnili Ing. Ján Tomašovic, odborný poradca pre región Z1, Bratislavský kraj a Ing. Peter Baláži, technický poradca pre región Z1, Z4 (NR,LV), Z5, Bratislavský kraj. „Xella Slovensko bola jedným z partnerov tohto projektu, škole pomáhame pri materiálno-technickom a odbornom poradenstve pri zabezpečovaní praktického vyučovania žiakov.“ hovorí Ing. Ján Tomašovic.

Kompletne rekonštruované Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre stavebníctvo na Ivanskej ceste v Bratislave otvoril bratislavský župan Juraj Droba spolu so zástupcami školy, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, zhotoviteľa, zamestnávateľov, ako aj partnerov.

„Posledných tridsať rokov bolo stredné odborné školstvo na vedľajšej koľaji. A pritom vidíme, že nám stále viac chýbajú remeselníci ako napríklad elektrikári, vodári, mechanici, či murári. Preto je dôležité mať kvalitné školy a v nich moderné vybavenie. Chceme, aby do praxe odchádzali absolventi, ktorí sú pripravení pre trh práce. Paradoxom je, že hoci o štúdium takýchto profesií bol ešte donedávna relatívne malý záujem, remeselníci môžu veľmi rýchlo zarábať viac ako začínajúci právnik alebo manažér. Prípadne si rovno po škole môžu založiť vlastnú firmu,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Modernizácia a rekonštrukcia COVP na Ivanskej ceste sa začala v roku 2019 a týkala sa objektu budovy združených dielní. Zahŕňala nové funkčné využitie priestoru spojené so zmenou dispozičného riešenia vnútorných priestorov. Vznikol tak nový koncept odborného teoretického a praktického vyučovania výrobných priestorov pre vzdelávacie predmety strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba, strojný mechanik, či spracovanie dreva. Zároveň boli komplexne zrekonštruované inžinierske siete a pancierové podlahy na prvom poschodí, ktoré slúžia na zabezpečenie plynulého pohybu ťažkých strojov. Nechýba zateplenie obvodového plášťa a strechy.

Škola sa aktuálne pýši aj novým materiálno-technickým vybavením.  Rekonštrukcia umožní škole lepšiu odbornú prípravu žiakov a ich zameranie sa na podmienky podnikateľského prostredia.

Rekonštrukcia bola financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Rekonštrukcia zároveň prispeje aj k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju pedagógov.

Rekonštrukcia bola financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Celková výška oprávnených výdavkov je takmer 2,8 milióna eur, z toho spolufinancovanie bratislavskej župy predstavuje 5 %.


Sdílejte tento článek

.