Newsroom

Rodinný dom v Malackách – moderné stavanie so systémom Ytong, Silka a Ytong Multipor

Pri stavbe rodinného domu v Malackách investori využili mnoho komponentov systému Ytong. Zvolili tak ucelené riešenie, ktoré šetrí čas aj náklady na výstavbu i prevádzku. Okrem tvárnic a prekladov Ytong tu boli použité schody Ytong spracované na mieru aj ďalšie značky z portfólia výrobcu Xella - zateplenie Ytong Multipor a vápennopieskové tvárnice Silka.

®
®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Projekt prízemného domu s dekoratívnymi stĺpmi pri vstupe a terase, ktoré doplňujú zhodné motívy kameňa na fasáde, vznikol na zákazku podľa zadania investora. Stavebné riešenie bolo zvolené kompletne z Ytongu a Silky. Skrátilo a zefektívnilo výstavbu a najmä vytvorilo vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.

Energetická trieda A vďaka zatepleniu Ytong Multipor

Dom patrí do energetickej triedy A. Tieto hodnoty dosahuje vďaka kombinácii obvodového muriva Ytong a zateplenia Ytong Multipor. U členitého domu bolo použitie dodatočného zateplenia nutné pre dosiahnutie požadovaných hodnôt pre túto energetickú triedu. Ytong Multipor má viac-menej rovnaké zloženie ako tvárnice Ytong, a preto sú oba dva produkty plne kompatibilné. Tepelný izolant Ytong Multipor je paropriepustný a prispieva tak k zdravej klíme v dome, a na rozdiel napríklad od klasických polystyrénových materiálov je životnosť Multiporu ďaleko dlhšia.

Masívny strop Ytong pre jednoduchú výstavbu a tepelnú izoláciu

Strop Ekonom zo systému Ytong má vplyv na výsledné tepelnoizolačné vlastnosti – má schopnosť akumulovať teplo a vzájomná previazanosť systému vytvára homogénne jadro budovy, pri ktorom nevznikajú významnejšie tepelné mosty. Medzi jeho ďalšie výhody patrí zvuková izolácia. Po stavebnej stránke je jeho montáž veľmi jednoduchá, stavia sa bez klasickej nadbetonávky s vloženou kari sieťou.

Priečky z materiálu Silka – tenká stena s výbornými zvukovo-izolačnými vlastnosťami

Vápennopieskové tvárnice Silka získavajú na obľube aj pri výstavbe rodinných domov. Priečky Silka sa používajú kvôli útlmu hluku a majú tiež schopnosť akumulovať teplo. Rovnako ako tvárnice Ytong navyše pomáhajú v domoch vytvoriť zdravú vnútornú mikroklímu – vápenopiesková tvárnica prijíma vzdušnú vlhkosť a opäť ju uvoľňuje do miestností, čím zaisťuje vlhkostnú stabilitu vnútorného prostredia miestností.

Schody Ytong spracované na mieru sú okamžite používateľné

V interiéri boli zo systému Ytong použité schody, ktoré boli výrobcom podľa projektovej dokumentácie narezané presne podľa zadania. Oproti napríklad železobetónovému schodisku odpadajú stavebný kroky či materiál, ako je debnenie, výstuž, betonáž, hutnenie, vlhčenie betónu pri zrení, oddebnenie aj likvidácia odpadov z debnenia. Schodisko Ytong je postavené a pochôdzne do 24 hodín a medzi jeho prevádzkové výhody patrí vysoká stabilita a minimum krokového hluku.


Sdílejte tento článek

.