Newsroom

Nosné steny a stropy novej Nemocnice následnej starostlivosti v Moravskej Třebovej sú kompletne z Ytongu

Nosné steny a stropy nemocnice následnej starostlivosti o troch podlažiach s celkovou úžitkovou podlahovou plochou 5 913 m2 v Moravskej Třebovej sú kompletne navrhnuté v systéme pórobetónových tvárnic Ytong. Novostavba nemocnice tak predstavuje ďalší z radu objektov občianskej vybavenosti, ktorý je komplexne riešený v rámci stavebného systému Ytong.

®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Okrem výstavby nemocnice následnej starostlivosti s 90 lôžkami zahŕňa projekt aj stravovaciu prevádzku, rehabilitáciu, laboratóriá, administratívno-prevádzkovú časť a základňu Zdravotníckej záchrannej služby Pardubického kraja vrátane státia pre sanitné vozidlá. Súčasťou realizácie sú vonkajšie plochy pre parkovisko, chodníky a príjazdovú komunikáciu. V pomerne veľkom rozsahu sa tu realizujú aj potrebné preložky a prípojky technickej infraštruktúry. Nová budova by sa mala stať jednou z najmodernejších nemocníc následnej starostlivosti v Českej republike.

Existujúce priestory lôžkovej časti nemocnice neboli doteraz v majetku Pardubického kraja, preto do nich kraj nemohol investovať v rozsahu, v akom to bolo potrebné. To sa podľa slov Pavla Havířa, riaditeľa Nemocnice následnej starostlivosti v Moravskej Třebovej, zmení: „Na novú budovu sa už veľmi tešíme, pretože v nových podmienkach vzniknú také kapacity a izby, ktoré budú oveľa lepšie zodpovedať existujúcim potrebám našich klientov. Súčasťou nového objektu je aj moderná rehabilitácia, ktorá je pre nemocnicu následnej starostlivosti veľmi dôležitým prvkom. Rehabilitácia je jednou zo základných činností, ktoré naša nemocnica pacientom poskytuje, a nová budova nám aj v tejto oblasti poskytne dokonalé zázemie. Komfort obyvateľov regiónu pozdvihne aj nové stanovište zdravotníckej záchrannej služby.“

Vo výberovom konaní na generálneho dodávateľa stavby zvíťazila spoločnosť VCES a.s., ktorá stavbu začala v septembri 2020 prípravou staveniska a zemnými prácami. Ing. Martin Kryštof, stavbyvedúci firmy VCES a.s. k harmonogramu výstavby novej nemocnici uvádza: „Napriek dlhej a mrazivej zime sa aj vďaka zimnej malte Ytong podarilo dostať po roku stavbu do fázy tesne pred dokončením a začať nadväzujúce práce. Konštrukčný systém sme zvolili murovaný kompletne s pórobetónovým systémom Ytong. Výhodou tohto materiálu je nižšia objemová hmotnosť, čo uľahčuje manipuláciu s materiálom, a jednoduchšia opracovateľnosť ako pri murovaní, tak aj pri príprave drážok pre všetky inštalácie.“

Za spoločnosť Xella mal výstavbu novej nemocnice v Moravskej Třebovej na starosť odborný poradca Petr Bílý: „Pre obvodové murivo boli použité naše prémiové tepelnoizolačné tvárnice Ytong Lambda YQ hrúbky 450 mm. Tieto tvárnice vďaka svojim parametrom s rezervou plnia požiadavky kladené na objekty s takmer nulovou spotrebou energie. Vnútorné nosné murivo je riešené tvárnicami Ytong Statik Plus hrúbky 250 mm, stropná konštrukcia potom systémovým skladaným montovaným stropom Ytong Klasik, avšak s atypickou výškou 330 mm. Pri realizácii sa uplatnila aj naša čerstvá novinka v sortimente, konkrétne výstužný pás Ytofor. Ten výrazným spôsobom urýchľuje prácu a nahrádza oceľové výstuže v oblasti parapetu.“

Autorom projektu novostavby nového pavilónu Nemocnice následnej starostlivosti Moravská Třebová vrátane oddelenia rehabilitácie a vodoliečby, veľkokapacitnej kuchyne s jedálňou a výjazdovej základne Zdravotníckej záchrannej služby Pardubického kraja je spoločnosť SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. s kanceláriami v Bratislave a v Prahe. Predmetom ich práce bolo aj dopravné riešenie napojenia nemocnice na existujúcu dopravnú infraštruktúru. Spoločnosť SIEBERT + TALAŠ zaisťovala vypracovanie projektovej dokumentácie pre spoločné stavebné povolenie, realizáciu stavby aj projekt lekárskej technológie a vnútorného vybavenia novostavby.

Ing. Petr Vašina, riaditeľ SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. so sídlom v Prahe k projektu dodáva: „My sme sa rozhodli pre Ytong z mnohých dôvodov a jedným z nich boli aj dobré tepelnoizolačné vlastnosti tohto materiálu. Výhodou je aj dobrá opracovateľnosť, na stavbe sa s Ytongom dobre pracuje. V konkrétnom prípade tejto stavby hrali rolu aj zložité základové pomery, a nízka hmotnosť tvárnic Ytong nám ich pomohla dobre zvládnuť. Celá stavba je vďaka nim pomerne ľahká. V neposlednom rade sme sa museli zmestiť do obmedzeného stavebného rozpočtu, čo sa nám aj vďaka materiálu Ytong podarilo. Veľkou výhodou a dôvodom na použitie bola aj ľahká opracovateľnosť na stavbe a rýchla realizácia drážok a prestupov pre technické inštalácie. Vďaka parametrom obvodového muriva Ytong Lambd YQ sa nemocnica navyše nemusí zatepľovať, stačí vonkajšia omietka a fasáda je hotová.“


Sdílejte tento článek

.