Newsroom

Moderná bytová výstavba v Plzni – systémové riešenie pomocou značiek Ytong, Silka a Multipor

Plzeň sa ako štvrté najväčšie české mesto tiež stretáva s nedostatkom dostupného mestského bývania a dopyt je najmä po menších bytoch. Spoločnosti Interstav Všeruby sa podarilo na ňu efektívne reagovať a získali pozemok pri terajšom sídlisku na ulici Lábkova. Nadviazali tak na tunajšiu výstavbu, avšak s použitím oveľa kvalitnejších stavebných materiálov, než ktoré sa používali v časoch, kedy sídlisko rástlo. Vybudovali tu cenovo prijateľné bývanie na mieste s rozvinutou infraštruktúrou a v bezprostrednej blízkosti centra. Po dobrých skúsenostiach s realizáciou zo systému Ytong tu využili od rovnakého dodávateľa aj vápennopieskové tvárnice Silka a zateplenie Multipor. Overili si tak v praxi, že systémové riešenie je výhodné po stránke stavebnej, ale aj z hľadiska celkovej hodnoty nehnuteľnosti, ktorú ocenia jednotliví majitelia.

®
®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Interstav Všeruby je menšia realizačná firma, ktorá dokázala energeticky úsporné malometrážne byty zákazníkom ponúkať za zhruba 1 200 € za m². Jednotliví klienti mohli do výslednej podoby bytu zasahovať už v priebehu výstavby – dispozícia bola pojatá ako voľná a budúci majitelia tak mohli ovplyvniť aj umiestnenie priečok. Podľa ich priania boli realizované tiež kúpeľne, dvere a ďalšie prvky.

Ako stavebný materiál bol zvolený Ytong – realizačná firma s ním má dlhoročné skúsenosti. Ich zamestnanci s ním dokážu efektívne pracovať, majú v dvadsaťročnej praxi overené, že tieto konštrukcie sú dlhodobo spoľahlivé a funkčné. Práve optimálne využitie pracovnej sily vlastných zamestnancov a plynulosť prác bez čakania na ďalšie realizačné firmy bolo jedným z dôvodov, prečo sa rozhodli použiť aj ďalšie možnosti systémového riešenia výrobcu. Plynulosť dodávok materiálu je v praxi často predstavuje cennú úsporou času a uľahčí organizáciu stavebných prác. Použitie materiálu rovnakého zloženia prispieva celkovej kvalite prevedenia stavby, eliminuje riziká chýb a napomáha vytvárať optimálne tepelnoizolačné vlastnosti domu. Preto zvolili kombináciu Ytong, Silka a zateplenie Multipor.

„Všetky naše stavby, čo boli doteraz najmä rodinné domy či maximálne trojpodlažné bytové domy, sme realizovali z Ytongu Lambda bez zateplenia. Keď sa nám naskytla príležitosť realizovať developerskú výstavbu domov so šiestimi nadzemnými podlažiami, rozhodli sme sa po predchádzajúcej konzultácii s projektantom, statikom a zástupcami Ytongu tento projekt, ktorý bol pôvodne navrhnutý z iného stavebného materiálu, prepracovať a využiť kompletný stavebný systém a okrem Ytongu použiť aj Silku a Multipor. K tomuto rozhodnutiu nás viedli dlhoročné skúsenosti s týmto materiálom, a aj ekonomické dôvody,“ uvádza k svojmu rozhodnutiu za developerov stavbyvedúci projektu Jiří Kotva.

Kombinácia značiek s rovnakým zložením a rôznym účelom v praxi

Obvodové steny prvého až tretieho poschodia sú postavené z tvárnic Ytong Statik Plus s hrúbkou 375 mm, štvrté až šieste poschodie potom pokračovalo tvárnicami Ytong Statik s hrúbkou 375 mm. Zo sortimentu tohto systému sú aj priečky Ytong Klasik, použité v šírkach 100 a 150 mm. Systémové riešenie Ytong-Multipor sa podieľa na výsledných vynikajúcich tepelnoizolačných vlastnostiach bytov a vďaka paropriepustnosti zaisťuje trvalo zdravú klímu vnútri bytov. V prípade priečok potom majitelia ocenia jednoduchú inštaláciu prvkov zariadenia či inštaláciu rozvodov.

Vnútorné steny boli realizované z vápennopieskových tvárnic Silka, najmä preto, že spĺňajú aj vysoké požiadavky na statiku a akustiku. Silka má rovnaké zloženie ako Ytong, svoju únosnosťou až 20 MPa sa však viac podobá betónu. Často sa používa pri stavbách so zvýšenými nárokmi na protihlukovú ochranu – už tvárnice s hrúbkou 180 mm spĺňajú normu pre 53 dB, priečka s hrúbkou 100 mm potom s rezervou odpovedá útlmu pre akusticky chránenú miestnosť. Ďalším praktickým plus je protipožiarna odolnosť Silky, radí sa rovnako ako Ytong medzi materiály A1, ktoré sú nehorľavé. Má tiež výborné tepelno-akumulačné vlastnosti.

Pre vonkajšie zateplenie boli zvolené minerálne dosky Multipor, ktorých zloženie je podobné pórobetónu. Veľkou výhodou tohto zatepľovacieho materiálu je preto aj v tomto prípade nehorľavosť (patrí do triedy A1). Pre obyvateľov bytového domu je veľmi praktické to, že tento materiál je tvarovo stály a odolný proti hmyzu, vtákom a plesniam. Kombináciou týchto materiálov získali bývanie, spĺňajúce požiadavky na zdravé, úsporné bývanie, ktorého hodnota sa ani z dlhodobého hľadiska nestráca a investícia do tohto bývania je trvalo hodnotná.


Sdílejte tento článek

.