Newsroom

Krytá mestská tržnica na Zelnom trhu v Brne

Po náročnej rekonštrukcii a rokoch chátrania sa v júli otvoril nový trh. Jedná sa o prvú fungujúcu krytú tržnicu v Českej republike, kde okrem čerstvých regionálnych potravín Brňania nájdu aj kaviarne a bistrá. Posledné poschodie patrí coworkingu.

®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Rekonštrukcia je projektom radnice Brno-stred, ktorá sa dlhodobo snaží o oživenie celého Zelného trhu. Autor architektonického projektu Ing. Michal Palaščák návrh koncipoval tak, aby tržnica spájala priestory Zelného trhu, Starej radnice a Starobrnianskej ulice. Tržnica sa tak stane komunikačnou tepnou v centre mesta a novým miestom pre stretávanie aj nákupy. Napriek tomu, že koncept mestských tržníc funguje v zahraničí dlho a dobre, v Českej republike krytá tržnica špecializovaná čisto len na jedlo a pitie dosiaľ chýbala. Prevádzkovatelia pri prípravách projektu prejazdili podľa vlastných slov pol Európy, inšpirovali sa napríklad v Rotterdame, Lyone, Viedni, Budapešti, Lisabone, Mníchove alebo Bratislave. V tržnici budú môcť ľudia kúpiť potraviny, ktoré sa pod otvoreným nebom na stánkoch predávať nedajú, typicky sú to mäso, ryby, mliečne výrobky alebo vajcia. Na Zelnom trhu tak bude možné spraviť kompletný nákup potravín. Návštevníci sa tu budú môcť aj najesť a občerstviť v akúkoľvek dennú dobu. Jedlá budú kuchári pripravovať zo surovín, ktoré tu kúpia čerstvé priamo od producentov. V tržnici dostali príležitosť aj drobní predajcovia a využívajú krátkodobé či jednorazové prenájmy. V najvyššom poschodí sa dokončuje coworkingové centrum s výhľadom na Zelný trh a tento priestor sa bude navečer meniť v unikátny bar. Vyhliadková terasa, ktorá na posledné poschodie nadväzuje, ponúkne exkluzívny výhľad na trh, vežu Starej radnice a ďalšie dominanty historického centra Brna.

Architektonický vývoj – pôvodný stav

Dom bol postavený po 2. svetovej vojne na mieste prieluky po páde bomby. Štvorposchodová budova v duchu neskorej povojnovej moderny bola navrhnutá ako železobetónový skelet s výraznými zavesenými obojstrannými konzolami, charakteristickým arkierom a vertikálnym členením konštrukčných rebier. Tento konštrukčný princíp výrazne odľahčoval a zároveň vymedzoval dve poschodia tržnice. Súčasne zaisťoval tienenie južnej presklenej fasády. Zo Zelného trhu objekt prepojoval širokou pasážou námestie s radničným dvorom a oživoval priechod cez Starú radnicu. Rohový kubický objem budovy bol plne vymurovaný prakticky bez otvorov, okrem pásového okna tretieho poschodia.

Pri rozsiahlej rekonštrukcii v deväťdesiatich rokoch minulého storočia boli do železobetónovej konštrukcie vstavané eskalátory, prepojujúce úroveň Zelného trhu a prvého poschodia objektu. Ich nešťastné umiestnenie porušilo konštrukčný systém domu, vyžiadalo si nové podporné stĺpy a zasiahlo krivky objemu arkieru do Zelného trhu. Prepojenie galérií prvého a druhého podlažia bolo zaslepené, čo v dôsledku výrazne znížilo komerčnú atraktivitu vyššieho z nich. Vstup zo Starobrnenskej ulice bol pre verejnosť uzavretý, monumentálne schodisko vybúrané a vstavalo sa nové obslužné schodisko a výťahy.

 

Rekonštrukcia prepojila priestor v centre

Stavebné úpravy v možnej miere navracajú komunikačné väzby domu do pôvodného stavu pred úpravami z 90. rokov a odstraňujú nepôvodné oceľobetónové konštrukcie. Najväčší zásah do nosných konštrukcií slúži k obnoveniu komunikačných väzieb v trakte orientovanom do Starobrnianskej a Mečovej ulice. V prízemí je v novom tvare obnovená pasáž, ktorá prepojila Zelný trh s radničným dvorom. Exteriérové schodiská prepojujúce pasáž s trhom a radničným dvorom sú osadené stupňami masívnej žuly, resp. betónového prefabrikátu. Svetlík nad 3. poschodím je znesený a nahradený novou oceľovou konštrukciou vynášajúcou terasu. Na streche vznikla nová terasa a v súčasnej dobe sa realizuje osadenie zeleňou. Priľahlé plochy chodníkov budú upravené tak, aby nadväzovali no novo navrhovanú pasáž a nové vstupy do objektu.

„Koncept úprav vonkajšieho vzhľadu domu autori návrhu pojali v duchu pamiatkovej obnovy. Napriek tomu, že sa nejedná o pamiatkovo chránenú budovu a je v prostredí Zelného trhu stále novotvarom, budova sa nám zdá hodnotná vo svojom modernistickom tvarosloví a jej vonkajší vzhľad upravujeme iba o novodobé detaily zasklenia drobný technický detail vertikálnych lamiel,“ vraví o rekonštrukcii Jan Šmikmátor, tlačový hovorca Tržnice. „Výber použitých materiálov v interiéry tržnice vychádza z vízie prechodového priestoru poloexteriérového prostredia. Cieľom nie je pobyt, ale prúdenie zákazníkov. Tento koncept sa odráža aj vo výbere jednoduchých materiálov bez náročných detailov”, dodáva k tomuto riešeniu.

Použitie systému Ytong

Systém Ytong sa pri rekonštrukciách už tradične používa pre svoju ľahkosť, tvarovateľnosť a jednoduchú manipuláciu. V prípade tržnice je použitý na obvodové výplňové murivo, kde z neho boli domurované obvodové plášte na systémové lepidlo. Nové priečky boli postavené z ľahkých pórobetónových tvárnic s hrúbkou 75 a 100 mm na systémové lepidlo. Ako preklady nad otvormi boli rovnako použité systémové prvky podľa použitého muriva. Všetky zvislé deliace konštrukcie splnili tiež potrebné akustické požiadavky a vyhovujú aj normám požiarnej odolnosti.

Tržnica má za sebou prvé týždne prevádzky a pred sebou ešte mnoho práce. V priestore sa však už udomácňujú predajcovia, ožívajú kaviarne a bistrá. Predovšetkým prepojenie priestorov sa v praxi osvedčilo a prirodzene splynulo so živým dianím v centre Brna.


Sdílejte tento článek

.