Newsroom

Ceny a odmeny za 28. ročník študentskej VŠ súťaže Xella sú odovzdané

Slávnosti sa zúčastnili konateľ spoločnosti Xella CZ a Slovensko a generálny riaditeľ Ing. Peter Markovič, prof. Ing. Jiří Máca, CSc., dekan Fakulty stavebnej ČVUT Praha, odborný garant súťaže Pavel Jiroudek a ďalší hostia.

XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Jiří Máca vo svojom úvodnom slove privítal všetkých aktérov a vyjadril potešenie, že pre výstavu všetkých prihlásených prác a odovzdanie cien zvolili organizátori práve priestory FS ČVUT v Prahe. V priebehu slávnostného odovzdávania cien 28. ročníka študentskej VŠ súťaže Xella zoznámili členovia poroty študentov a hostí akcie s hodnotením ocenených projektov. Ing. Peter Markovič vo svojom príhovore načrtol aj tému 29. ročníka študentskej VŠ súťaže Xella, ktorá sa presunie do Vysokých Tatier, konkrétne do Starého Smokovca. Študenti odborov architektúra a pozemné staviteľstvo na českých a slovenských vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách dostanú zadanie na premenu tunajšieho amfiteátra, postaveného v 50. rokoch minulého storočia a v posledných rokoch opusteného a chátrajúceho. Na stretnutí boli prítomní aj zástupcovia redakcií, ktorí tu odovzdali študentom ceny časopisov.


Sdílejte tento článek

.