Newsroom

Ceny a odmeny za 27. ročník študentskej VŠ súťaže Xella boli odovzdané

Dňa 16. júna 2022 sa v priestoroch Kreatívneho centra Fakulty architektúry a dizajnu STU Bratislava uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien a odmien za 27. ročník študentskej súťaže Xella s témou „INTERVENCIA - Ako ďalej, Kopčany?“.

®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

V príjemnej atmosfére, dokreslenej moderovaním predsedom poroty, Ing. arch. Ľubomírom Závodným, si študenti na prvých šiestich miestach prevzali hlavné ceny a odmeny.

Slávnosti sa zúčastnili konateľ spoločnosti Xella CZ a Slovensko a generálny riaditeľ Peter Markovič, prodekan domácej fakulty Peter Morgenstein, vedúci Ústavu architektúry obytných budov Andrea Bacová, Branislav Puškár, odborný garant súťaže a autorka zadania Lubica Selcová a ďalší hostia.

Víťazi tohto ročníka, Petra Ďuríšková a Šimon Voštinár, si vypočuli ako posudok na svoj projekt, tak aj názor ďalšieho z porotcov, Juraja Benetina. V závere prezentácie víťazných projektov bola predstavená téma 28. ročníka, MARINA Ústí nad Labem, ktorá môže byť ďalšou lákavou témou pre riešenie nielen ateliérových projektov.


Sdílejte tento článek

.