Newsroom

Spoločnosť Xella Slovensko, s.r.o. dočasne pozastavuje prijem nových objednávok v termíne od 30. 3. 2022 do 30. 4. 2022

Vážení partneri a zákazníci, už niekoľko mesiacov sme svedkami vysokého previsu dopytu po stavebných hmotách a záujmu o kompletný sortiment našej spoločnosti, čo si veľmi vážime. Dopytované objemy sú ale oveľa vyššie ako sú naše výrobné a logistické možnosti a tým prirodzene dochádza k predlžovaniu dodacích lehôt.

vladislav.posekany •

S ohľadom na túto situáciu dočasne pozastavujeme príjem nových objednávok v termíne od 30. 3. 2022 do 30. 4. 2022.

Aj my sme zasiahnutí zložitou situáciou, ktorej čelí väčšina firiem nielen v našom odbore. Ceny energií, surovín a ďalších vstupov potrebných vo výrobe neustále rastú, ich dostupnosť nie je vždy 100% garantovaná a robíme všetko pre to, aby sme vôbec udržali chod našich závodov. V súčasnej dobe sme tak schopní garantovať cenové ponuky maximálne na obdobie 14 dní.

Prosíme o trpezlivosť vo vybavovaní Vašich dopytov i objednávok. Našou maximálnou snahou je splniť záväzky k našim partnerom a zákazníkom vyplývajúce z potvrdených objednávok, ktoré postupne chronologicky vyvážame. Zároveň je našim spoločným prianím udržať príjem nových objednávok v medziach, ktoré sme schopní zodpovedne spracovať a taktiež garantovať, s cieľom zníženia objemu nevyvezených zákaziek a v konečnom dôsledku skrátenia dodacích lehôt.

Vedenie spoločnosti Xella Slovensko s.r.o


Sdílejte tento článek

.