Newsroom

V spoločnosti Xelle vytvárame prostredie, v ktorom sa cení vzájomná podpora a rast každého zamestnanca – kľúč k posilneniu postavenia žien v stavebníctve

V kontexte Medzinárodného dňa žien je dôležité zdôrazniť, ako spoločnosť Xella pristupuje k sociálnej zložke ESG (Environmentálna, Sociálna a Governance), ktorá pod skratkou "S" reflektuje interakciu firmy so zamestnancami, dodávateľským reťazcom a verejnosťou. Špeciálna pozornosť je tu venovaná otázkam rodovej rovnosti, inkluzivity a spravodlivého odmeňovania medzi ženami a mužmi.

Petra.Cleary •

V oblasti sociálnych a spoločenských aspektov ESG, vymedzujú európske normy štyri hlavné oblasti zamerania pre firmy. Pre spoločnosť Xella je najdôležitejší segment týkajúci sa jej zamestnancov, kde sú prioritou témy ako rodová rovnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku, rovnako ako pracovné výhody.

V Xella pevne veríme, že ľudia sú stredobodom nášho podnikania. Ako výrobná spoločnosť tiež kladieme veľký dôraz na bezpečnosť práce, ktorá je pre nás kľúčovou hodnotou. V tejto oblasti sa snažíme dlhodobo budovať kultúru a myslenie, kombinujúce dialóg, školenia a monitorovanie. Usilovne tiež pracujeme na nábore schopných, angažovaných a rôznorodých pracovníkov a na vytváraní podporného a inkluzívneho pracovného prostredia.

Stavebníctvo a výroba stavebných materiálov historicky patrí medzi odbory s prevahou mužov. V spoločnosti Xella sa nám však darí prelomiť tento stereotyp a ženy sa u nás aktívne angažujú na všetkých úrovniach – od výroby cez logistiku, technické poradenstvo až po predaj. Vytváranie podporného a inkluzívneho pracovného prostredia považujeme za jednu z našich kľúčových priorít. Naša snaha o rovnosť a inklúziu je nepretržitá a neustále hľadáme spôsoby, ako tieto hodnoty ďalej posilňovať vo všetkých segmentoch našej činnosti.

Inšpiratívny je v tomto smere rozhovor, ktorý sme usporiadali so štyrmi ženami z výrobného závodu spoločnosti Xella v Horných Počáploch pri Mělníku. V jeho priebehu sa tak zišla pestrá skupinka žien s rôznymi životnými príbehmi.

 

Pri jednom stole sa spolu stretli Petra Cleary, Brand Manager spoločnosti Xella, Jarča Nekudová, ktorá pôsobí v Xelle 38 rokov, začínala ako žeriavnica na veľkom žeriave, pracuje aj ako vodička vysokozdvižného vozíka a má naozaj veľa skúseností ako z výroby, tak aj s administratívou a komunikáciou na odbavenie. Martina Fixlová, ktorá tento rok dovŕši 35 rokov v Xelle a v súčasnosti pracuje na expedícii aj ako operátorka baliacej linky, prešla celou výrobou, vonkajším aj vnútorným žeriavom.H anka Svobodová, ktorá je s nami 5 rokov a zastáva pozíciu operátorky baliacej linky, je zároveň preškolená aj na prácu na odlievacej linke. Hanka prináša do Xelly jedinečný pohľad, vychádzajúci z jej predchádzajúcich skúseností. Pred svojím príchodom pracovala v prostredí, kde kolektív tvorili výhradne ženy. Táto skúsenosť jej teraz umožňuje porovnať dynamiku a pracovnú atmosféru v rýdzo ženskom kolektíve s inkluzívnym a diverzifikovaným prostredím, ktoré charakterizuje Xellu. Hanka tak má možnosť porovnať prínosy a výzvy oboch pracovných prostredí, čo prispieva k širšiemu pochopeniu hodnoty inkluzivity a diverzity na pracovisku. Jej skúsenosť potvrdzuje, že práca v inkluzívnom prostredí, akým je Xella, podporuje pozitívnu pracovnú atmosféru, v ktorej sa každý môže cítiť vítaný a cenený.

Anna Makarenko je operátorkou baliacej linky a v Xelle pracuje 3 roky. Dôležité je však spomenúť Aničkin príbeh, keď sa pri príchode do novej krajiny musela vyrovnať s mnohými výzvami vrátane jazykovej bariéry. Začínala na pozícii upratovačky, pretože jazykové obmedzenie znemožňovalo iné pracovné príležitosti. Avšak s podporou a pomocou svojich kolegov a kolegýň sa Anička nielenže rýchlo adaptovala na nové prostredie, ale tiež si vybudovala cestu k postupu. Vďaka svojej usilovnosti, odhodlaniu a podpore zo strany tímu kolegov sa jej podarilo vypracovať na pozícii operátorky baliacej linky.

Všetky tieto príbehy sú svedectvom o sile odhodlania a dôležitosti podpornej pracovnej kultúry v Xelle, ktorá umožňuje rast a rozvoj všetkým svojim zamestnancom bez ohľadu na ich pôvodný východiskový bod. Tento rozhovor nielen osvetľuje rôznorodé skúsenosti a pohľady žien pracujúcich v tradične mužskom sektore, ale taktiež predstavuje ich cenný prínos pre spoločnosť Xella.

Porovnanie skúseností novo prichádzajúcich pracovníčok s rozličným zázemím a dlhoročných pracovníčok Xelly, ktoré majú za sebou bohatú profesionálnu históriu, ponúka pohľad na dynamiku a vývoj pracovného prostredia v našej spoločnosti. Tento súbor perspektív nielenže odráža šírku a hĺbku talentov v rámci spoločnosti, ale tiež ukazuje, ako sa Xella adaptuje a vyvíja, aby vyhovela potrebám a očakávaniam svojich zamestnancov.

Zatiaľ čo novo prichádzajúce pracovníčky môžu priniesť čerstvé myšlienky a nové prístupy k riešeniu problémov, ktoré obohacujú inovačnú kultúru Xelly, dlhoročné pracovníčky prispievajú hlbokým porozumením interných procesov, silným pracovným vzťahom a kontinuitou, ktorá je pre stabilitu a rast spoločnosti nevyhnutná. Toto spojenie nových perspektív s osvedčenými skúsenosťami vytvára synergetický efekt, ktorý posilňuje tímovú spoluprácu. Vďaka tomu sa vytvára pracovné prostredie, kde sa cení učenie a vzájomná podpora. To umožňuje spoločnosti nielen reagovať na súčasné výzvy, ale taktiež sa proaktívne pripravovať na budúce trendy a potreby trhu. Rozmanitosť skúseností a pohľadov tak predstavuje kľúčový prvok stratégie Xelly pre udržateľný rast a inováciu.

Pamätáte si ešte na vaše začiatky?
Jaruška: Ja keď som prišla prvý deň do práce, to som mala 22 rokov, tak sa mi tu vôbec nepáčilo. Asi to bolo novým prostredím, navyše som tu nikoho nepoznala. Ale čoskoro som si zvykla. A tento rok je to už 38 rokov, čo tu pracujem.

Martina: Ja som nastúpila v 23 rokoch a začala som pracovať na expedícii. Veľmi rýchlo sme si Jaruškou potykali. Jazdila som na žeriave, to ma bavilo, ale bála som sa tej výšky. Síce som nemala predtým žiadne skúsenosti so žeriavom, ale bolo tu veľa ľudí, ktorí nás zaučovali. Je to už dávno, dnes už si presne nepamätám, či to zaučovanie trvalo tri týždne alebo mesiac, ale zvládla som to. Po roku som potom odišla na materskú. Po troch rokoch som sa vrátila a začala som pracovať vo výrobe na smeny, vtedy to inak nešlo. Ale vzala som to a odvtedy som tu. Pokiaľ to dobre počítam, tak je to 35 rokov.

Hanka: Nastupovala som skoro po chorobe, verila som, že zvládnem všetko, čo bolo potrebné, ale prišla odstávka, čo mi ten začiatok skomplikovalo. Bola som z toho všetkého celkom nervózna. Ale počas tej odstávky boli všetci kolegovia a kolegyne v práci, tak som mala možnosť sa zoznámiť so všetkými, potykať si, čo mi veľmi pomohlo. Bola som zvyknutá na ženský kolektív a nevedela som, aké to bude tu v prevažne mužskom kolektíve. Ale rýchlo som si zvykla.

Ako ste sa vlastne dostali do Xelly?
Anička: Presťahovala som sa do Českej republiky z Ukrajiny a hľadala som prácu. Jazyk som nevedela, tak som začala pracovať ako upratovačka. Postupne som sa naučila aj slovenčinu. Práca upratovačky mi nijako nevadila, aj keď som manuálne pracovať zvyknutá nebola. Navyše u nás sa na túto profesiu ľudia pozerajú často cez prsty, tu u vás to väčšina ľudí vníma inak a vie, že každá práca je dôležitá a potrebná.

Ako sa vám ženám pracuje v tíme, kde ste v menšine?
Hanka: V porovnaní s čisto ženským kolektívom je to oveľa lepšie.

Jaruška (so smiechom): Ja neviem, vždy je to o ľuďoch, s ktorými človek robí. S niekým sa len pozdravíte, k niekomu máte bližšie. Vždy je to lepšie, keď kolektív drží pri sebe a človek v ňom má ľudí, s ktorými si rozumie.

Anička: Ja som sa veľmi bála, ale Hanka mi pomohla. Rozumela som, ale nevedela som hovoriť. Všetci kolegovia mi veľmi pomáhali.

Zmenila sa za dobu vašej práce podoba závodu?
Martina: Veľa, teraz je to výrazne krajšie, usporiadanejšie a čistejšie. Zmenilo sa aj zázemie pre nás, šatne a ďalšie priestory. Ale ako vtedy, tak aj dnes nám veľmi pomáhali chlapi, vždy na nás boli dobrí.

Jaruška: Mali sme možnosť vidieť výrobu vo všetkých výrobných závodoch a stretnúť sa s ľuďmi z ostatných závodov. Bolo vidieť, že modernizované sú všetky závody ako u nás, tak aj na Slovensku.

Pracujete už vo Xelle dlho, to sa už vaša práca stala asi súčasťou vášho života?
Jaruška: Čas strašne letí, tie desiatky rokov utiekli naozaj rýchlo. Dnes si neviem predstaviť, že by som išla niekam inam. Sme spokojné, a aj keď by sme to mali do inej práce o trochu bližšie, tak nemáme dôvod prácu meniť.

Anička: Ja som tu tri roky a pripadá mi to ako rok. Dnes som tu rada, vieme si navzájom poradiť a ani ja by som nemenila.

Čo s odstupom času vnímate ako najväčšiu zmenu vo vašej práci?
Martina: Pre mňa asi pri zmene náplne práce to papierovanie, ale kolegyňa mi v tom veľmi pomohla. Takže som to napokon vďaka jej pomoci zvládla.

Jaruška: Pre mňa bolo náročné zvyknúť si na kontakt s ľuďmi. Predtým som bola „zahrabaná“ do papierov a komunikovala len s niekoľkými najbližšími kolegami a nadriadenými, ale musela som sa naučiť hovoriť a jednať so širším okruhom ľudí, čo spočiatku nebolo ľahké.

Na ktoré silné okamihy z vašej práce si dodnes pamätáte?
Jaruška: Ja som vo firme z nás štyroch najdlhšie a zažila som tu za tie desiatky rokov niekoľko pracovných úrazov, na to človek nikdy nezabudne. Ale od takých vecí radšej preč. Aj keď aj dnes sú tu miesta a profesie, keď ľudia musia byť opatrní. Pravidlá bezpečnosti práce sú však teraz úplne iné a každý veľmi dobre vie, že ich treba dodržiavať.

Martina: Bola iná doba, mnoho vecí nikto neriešil, dnes sa dbá o všetky detaily ako sú pracovné topánky či oblečenie, to sa nedá porovnávať. Aj to povedomie je iné, všetci vieme, že na seba a svojich kolegov musíme dávať pozor. Predtým niektorí vnímali pravidlá bezpečnosti práce ako obmedzenie či nepríjemnosť, dnes už ich berieme ako bežnú súčasť každej pracovnej smeny.

Ako ľudia vo vašom regióne vnímajú spojenie značiek Xella – pórobetón – Ytong. Vedia rozlíšiť, kto je zamestnávateľ a čo vyrábame?
Hanka: Keď som sa o tom bavila s našimi známymi, presné umiestnenie výrobného závodu nepoznajú, ale vie, že sa u nás vyrába biely stavebný materiál.

Martina: Moji známi sa zase čudujú, že pracujem v Xelle v stavebnom priemysle a zaujíma ich, kde a čo tam robím. Ženy vo výrobe a v obchode so stavebnými materiálmi nie sú pre nich také bežné ako muži, ktorí v našom odbore prevládajú.

Môžem vás uistiť, že dnes to nie je žiadna výnimka, že ženy sú silne zastúpené aj v obchodných a technických tímoch spoločnosti Xella CZ a Slovensko.

Martina: Vždy záleží na schopnostiach, niekedy je to aj o príležitosti. Ja by som nikdy neverila, že začnem jazdiť jašteričkou, toho som bála. Dobré je, že dnes to už tak ľudia neberú, ženy robia množstvo vecí, ktoré predtým robili len chlapi. Ženy sú väčšinou aj viac opatrnejšie.

Anička: Musela som zvládnuť nielen úplne inú prácu, ale aj nový jazyk a dalo sa to. Dnes už pracujem ako operátorka baliacej linky a som spokojná, že som češtinu aj novú prácu zvládla.

Zaujímalo by ma, ako vnímate spojenie výroby nášho stavebného materiálu s jeho uplatnením? Poznáte nejakú stavbu alebo lokalitu, o ktorej viete, že sa na nej stavia z Ytongu?
Jaruška: Ja rada cestujem a často stavby z nášho materiálu stretávam. Videla som domy z Ytongu na Cypre, v Grécku, Turecku a ďalších krajinách.

Martina: Viem, že z Ytongu sú aj rodinné chaty pri jazere Katlov. A páčia sa mi aj aktivity, ktoré tam pre rodiny a deti pravidelne organizuje rybár Jakub Vágner.

Petra: Z Ytongu je navyše historicky postavená vlastne „polovica“ Prahy, náš materiál je použitý v mnohých bytových domoch aj nebytových stavbách, z tých neprehliadnuteľných si spomeniem napríklad na Tančící dům, Fórum Karlín, V-Tower, mohla by som vymenovať mnoho ďalších… na Slovensku sa materiály Xella úspešne uplatnili na stavbe prvého 45-poschodového mrakodrapu na Slovensku Eurovea Tower.

Jaruška (so smiechom): Tak to asi musí byť dobrý materiál!

Na záver by som sa chcela opýtať na vaše plány do budúcnosti.
Jaruška a Martina (opäť so smiechom): Vydržať až do konca.

Hanka: Dostavať barák z Ytongu, vychovať aspoň dve deti a ďalej pracovať. Chcem sa určite vrátiť, je to tu bezproblémová práca, aj keď vo výrobe.

Anička: Som tu teraz spokojná…

Veľmi ďakujem za váš čas a príjemný rozhovor, verím, že sa nevidíme naposledy. Veď tento rok nás čakajú oslavy päťdesiatin vašej fabriky, to bude príležitosť.


Sdílejte tento článek

.