Newsroom

Tvorivé poňatie firemného sídla – príležitosť pre ľahko tvarovateľný Ytong

Výstavbu firemného sídla Industry Oil v českom Jevíčku sme sledovali už v priebehu výstavby. Originálne poňatie priečelia nadväzovalo na modernu z počiatku 20. storočia. Práve v prípade týchto atypických projektov býva Ytong preferovanou voľbou. Umožní to realizovať estetické predstavy bez toho, aby to bolo náročné pre realizačnú firmu a nákladné pre investora.

®

Ondřej Zlatníček •

Jevíčko je charakteristické svojou pokojnou atmosférou, ktorej dominuje rozsiahla pamiatková zóna. Hoci historicky mesto zastávalo významnú úlohu v samospráve a fungovalo tu aj niekoľko výrobných závodov, dnes je centrom architektonických pamiatok, súkromného bývania a menších podnikov. Do tohto urbanistického kontextu zasadila s veľkou mierou citlivosti svoje sídlo spoločnosť Industry Oil, autorom návrhu je architekt Tomáš Zavoral.

Kvalita architektúry sa spravidla odvíja tiež od kvality zadania a v prípade sídla firmy Industry Oil investor dokázal vo svojich požiadavkách spojiť predstavu o modernom sídle spoločnosti, ktoré zároveň nadviaže na urbanistický kontext miesta. Nachádza sa neďaleko pamiatkovej zóny, ktorá zahŕňa rad hodnotných stavieb kedysi kráľovského mesta, vrátane synagógy a kláštora. Ulica, na ktorej sídlo spoločnosti zaplnilo bývalú prieluku, nepatrí priamo do tejto zóny, ale pohľadovo na ňu nadväzuje. Je charakteristická zástavbou rodinných domov prevažne z obdobia prvej republiky a ústi ku kaštieľu, dnešnej ZUŠ. Novostavba rešpektuje domy v ulici podobnou výškou a dodržaním uličnej čiary. Je inšpirovaná architektonickou modernou etapy, z ktorej okolité domy pochádzajú, čo sa prejavuje najmä v prvku prelamovaného priečelia. „Koncept sa vyhýba súčasným trendom v architektúre, ktoré bývajú v po niekoľkých rokoch fádne. Začlenenie novostavby do kontextu ulice, s ohľadom na charakter mesta, som navrhol v súčasnom, avšak konzervatívnym háve,“ vysvetľuje autor návrhu Tomáš Zavoral svoje riešenie. „Fasáda je tvorená plastickými prvkami okien so zvýrazneným zalomeným ostením, horizontálne je členená rímsami. Plasticita ríms a zalomených ostení okien a dverí vytvára osobitý výraz objektu a voľne nadväzuje na modernu 20. rokov minulého storočia,“ uvádza k estetickému poňatiu architekt.

Autor dokázal vytvoriť návrh, ktorý po všetkých stránkach zapadá do svojho okolia a súčasne sídlo firmy poníma ako priestor pre spoločné stretávanie na formálnej i menej formálnej úrovni. Práve týmto smerom sa uberá dnešná firemná kultúra – klasické strohé kancelárie vystriedali priestory, kde je možné spoločne diskutovať, stolovať a organizovať rôzne koncipované aktivity od školení až po pracovné oslavy.

Kvalite návrhu zodpovedá aj výber použitých materiálov, v prípade ktorých bola dôležitým kritériom dlhá životnosť a funkčnosť. Ako stavebný materiál bol najvhodnejším riešením architektonického návrhu systém Ytong – zodpovedal nielen požadovanou kvalitou vďaka prírodnému zloženiu a vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam, ale najmä umožnil bez zbytočného stavebného odpadu ľahkú realizáciu atypických tvarov v priečelí.


Sdílejte tento článek

.