Newsroom

Systémová zmena v ponuke stropných a strešných vložiek Ytong skracuje dobu dodania žiadaných stropov a striech

Zmeny v sortimente nevystužených pórobetónových stropných a strešných vložiek Ytong reagujú na vysoký dopyt po stropných a strešných vložkách Ytong Plus, ktoré sa používajú pri realizácii obľúbených stropov Ytong Ekonom a striech Ytong Komfort.

®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Z tohto dôvodu vyradila spoločnosť Xella z predaja pri stropoch Ytong Ekonom 250/600 + 0 a strechy Ytong Komfort 250/600 + 0 stropné a strešné vložky Ytong Plus 250, 200 a 100 a nahradila ich stropnými a strešnými vložkami Ytong 250/500 a Ytong 100/500 pre strop Ytong Ekonom 250/500 + 0 a strechu Ytong Komfort 250/500 + 0

Nové typy pórobetónových stropných vložiek Ytong majú dĺžku 500 mm, osová vzdialenosť medzi stropnými nosníkmi je pre tento strop a strechu 580 mm. Vďaka novým stropným vložkám sa tak výrazne skráti doba dodania kľúčových konštrukčných prvkov najžiadanejších typov stropov Ytong Ekonom a striech Ytong Komfort.

Spôsob realizácie stropu Ytong Ekonom 250/500+0 a strechy Ytong Komfort 250/500+0 sa použitím strešných vložiek Ytong 250/500 a Ytong 100/500 nemení. Jediná na pohľad viditeľná zmena je v tvare stropnej vložky Ytong, ktorý je rovnaký ako majú pórobetónové vložky Ytong Klasik šírky 600 mm.

Všetky kľúčové prednosti montovaných stropov a striech Ytong zostávajú zachované

Pred realizáciou montovaného stropu nie sú na stavbu kladené žiadne špeciálne požiadavky. Stropy Ytong, a platí to najmä pre strop Ytong Ekonom, sú ideálnym riešením pre svojpomocnú výstavbu. Skladby stropov sú jednoduchou skladačkou bez zložitého viazania výstuží a nosníky a stropné vložky je možné premiestňovať aj bez mechanizácie. Na rozdiel od železobetónových stropov nie je pri stropoch Ytong potrebné celoplošné debnenie, stačí podoprenie v rozpätiach po 1,6 metra. Potrebné nie je ani zložité viazanie výstuže, podstatne menšie je aj množstvo betónu.

Na betonáž je pri porovnaní stropov Ytong Ekonom a Ytong Klasik menej náročný strop Ytong Ekonom. Betónový raster stropu tvorí v jednom smere nosníky a druhom stropné vložky (výška vložky sa rovná výške stropu). Nosníky sú prepojené v mieste vložiek, a tak je nahradená nadbetonávka stropu. Vybetónovanie priestorov medzi vložkami je veľmi jednoduché, pretože betónová zmes sa jednoducho zarovná s hornou hranou stropných vložiek. Pri stropoch Ytong Klasik sa priestor nosníkov medzi vložkami betónuje súčasne s realizáciou 50 mm hrubej nadbetonávky. Do nosníkov môže byť pre zvýšenie únosnosti pridaná výstuž podľa projektovej dokumentácie a do nadbetonávky sa vždy vkladá výstuž vo forme kari siete. Pri oboch typoch stropu sa dajú pórobetónové vložky Ytong podľa potreby upravovať pílou, rovnako ako tvárnice Ytong.

Montované stropy Ytong je možné aplikovať na väčšinu pôdorysov, kladačské plány, ktoré sú súčasťou dodávky stropov Ytong, spracovávajú skúsení statici, ktorí vedia vyriešiť aj pôdorysy s nedostatkom nosných prvkov (napríklad vložením skrytých prievlakov alebo kolmým napojením nosníkov).


Sdílejte tento článek

.