Newsroom

Stredoveká tvrdza – premena z brownfieldu na multifunkčné centrum s hotelom

Ešte pred pár rokmi tu bola prepadnutá strecha, opustené budovy, popraskané omietky. Bývalý renesančný zámoček v obci Chrastná (časť mesta Osečná) bol jedným z objektov, ktoré Liberecký kraj evidoval na zozname brownfieldov, teda zanedbaných a nevyužívaných areálov. Dnes už tvrdza vyzerá na nepoznanie. Prestavba hospodárskych budov na ubytovacie zariadenie s niekoľkými sálami a reštauráciou začala vo februári 2016 a obišla sa úplne bez dotácií. To sa nakoniec ukázalo ako výhoda – investor sa pri výbere dodávateľov nemusel orientovať na najlacnejšie firmy a materiály, ale mohol si vybrať tie kvalitné. Týkalo sa to aj priečkových tvárnic zo systému Ytong a minerálne dosky Multipor od toho istého výrobcu.

®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Budova: A B C D
Zastavaná plocha: 476,3 m² 507,3 m² 459 m² 210 m²

Tvrdza Krass bola postavená v roku 1581 Šalamúnom Blektom z Útěchovíc, ktorý tu vytvoril samostatný statok – klasickú poľnohospodársku usadlosť, typickú pre tunajší kraj. Investor sa snažil na minulosť citlivo nadviazať a zachovať čo najviac z historického dedičstva. Cieľom bolo z rozpadnutej pamiatky vytvoriť kultúrne, obchodné a prednáškové centrum pre firemné aj súkromné akcie a tiež poskytnúť zázemie tunajším spolkom.

„Cieľom rekonštrukcie bolo prispôsobiť objekt novým požiadavkám na využitie formou multifunkčného centra. Maximálnu pozornosť sme venovali obnoveniu atmosféry miesta a snahou bolo zachovať architektonicky a historicky cenné prvky budov. Novodobé necitlivé stavebné zásahy sa odstránili či zmiernili. Dispozičné úpravy sa dotkli predovšetkým budovy B, kde sme potrebovali dosiahnuť niekoľko zásadných premien – v suteréne to bola prestavba z kravína na školiace centrum a z podkrovia vzniklo ubytovanie pre účastníkov školení. Súčasťou dispozičných zmien budovy B bolo aj vybudovanie skúšobne a malého laboratória pre poľnohospodárske účely. Mysleli sme tiež na prepojenie objektov s vnútorným nádvorím. Pôvodné asfaltové plochy boli vybúrané a celý priestor sme prepracovali na odpočinkovú záhradu.“ hovorí Ing. David Pospíšil, autor architektonického a stavebno-technického riešenia rekonštrukcie.

Rekonštrukcia s citom pre históriu i nový účel stavby

Z konštrukčného hľadiska boli stavby v čase pred začatím rekonštrukcie v pomerne zachovalom stave, pričom pôvodný architektonický ráz sa odrážal už iba v riešení budov. Vzhľadovo najzachovalejšia bola vstupná brána, ktorá je pamiatkovo chráneným objektom. Tej sa rekonštrukcia nedotkla a po dokončení stavby bola pod dohľadom pamiatkového úradu zreštaurovaná.

V čase zahájenia rekonštrukcie tvorila existujúce murivo budovy A a B kombinácia pieskovcového muriva a tehlových vnútorných primuroviek. Stav muriva bol v soklovej časti značne poškodený, hlavne vplyvom nevhodne použitých vnútorných omietok a obkladov z nedávnej doby. Pre nové murivo prvého aj druhého podlažia budovy A zvolil projektant pórobetónové priečkové tvárnice Ytong s hrúbkou 100 a 200 mm. V budove sú použité priečkové tvárnice s hrúbkou 100 a 150 mm pre vnútorné deliace konštrukcie prvého poschodia.

Interiérové steny sú izolované 100 a 40 mm silnou izoláciou Multipor, ktorá bola použitá aj v suteréne. Vnútorná izolácia týmito minerálnymi doskami je ideálna práve pri rekonštrukciách starších objektov, ktorých tepelnoizolačné vlastnosti stien nevyhovujú dnešným normovým požiadavkám a spôsobujú nadmerné tepelné straty. Pri budovách, kde nie je možné využiť vonkajšie zateplenie, čo bol aj prípad rekonštrukcie tvrdze Krass, je to optimálne riešenie. Pre efektívne zníženie tepelných strát stačí aj menšia hrúbka interiérového zateplenia, čo je šetrné aj ku konštrukcii.

Investor: Krassa 2015 s.r.o., Liberec
Autor architektonického a stavebno-technického riešenia rekonštrukcie: Ing. David Pospíšil, Valbek spol. s r.o., Liberec
Použité produkty Ytong: pórobetónové tvárnice Ytong tl. 100, 150 a 200 mm, vnútorné zateplenie Ytong Multipor s hrúbkou 40 a 100 mm.


Sdílejte tento článek

.