Newsroom

Stredoškolská súťaž Xella na Slovensku pozná svojich víťazov

Dňa 13. 6. 2023 prebehlo na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej v Bratislave celoštátne kolo stredoškolskej súťaže Xella Slovensko. Do tohto kola postúpilo celkom 6 prác z celého Slovenska.

XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Študenti spracovávali v 3. ročníku stredných priemyselných škôl stavebných projekt rodinného domu, vo štvrtom ročníku projekt bytového domu alebo občianskej výstavby.
Štvorčlenná porota zložená z technických poradcov spoločnosti Xella Slovensko posudzovala predovšetkým technickú správnosť projektu, mieru využitia komplexného stavebného systému Ytong, dodržanie súťažných podmienok, ako aj dispozičné a architektonické riešenie objektov.
Prvú cenu, ktorou je čiastka 370 €, získal študent Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline, Daniel Ďurinka, pod vedením Ing. Zdeny Kuchárovej. Rovnakú čiastku tiež vybojoval pre svoju školu. Na druhom mieste, ktoré je honorované čiastkou 240 €, skončila Tatiana Jankovská zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove, pod vedením Ing. Svetlany Filipovej, tiež so sumou 240 € aj pre svoju školu. Tretiu priečku obsadil študent Andrej Prostredný zo Strednej odbornej školy stavebnej Liptovský Mikuláš, pod vedením Ing. Tomáša Pietera, ktorý získal pre seba aj pre školu čiastku 150 €.


Sdílejte tento článek

.