Newsroom

Spoločnosť Xella vyhlásila už 27. ročník Medzinárodnej študentskej súťaže pre akademický rok 2021/2022

Témou tohtoročného zadania je „INTERVENCIE - AKO ĎALEJ KOPČANY? ÚNIK ZO SÚČASNOSTI DO HISTÓRIE A NAOPAK V ČESKO-SLOVENSKEJ CEZHRANIČNEJ OBLASTI V KOPČANOCH".

Dominik Rašek •

Súťaž je určená študentom a študentkám (samostatne alebo v pracovných kolektívoch) študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách a témou tohtoročného zadania je „INTERVENCIE – AKO ĎALEJ KOPČANY? ÚNIK ZO SÚČASNOSTI DO HISTÓRIE A NAOPAK V ČESKO-SLOVENSKEJ CEZHRANIČNEJ OBLASTI V KOPČANOCH”.  

Mgr. Silvia Frimmelová zo spoločnosti Xella Slovensko, ktorá vedie sekretariát súťaže pre Slovensko, k novému ročníku uviedla: „Termín pre odovzdanie súťažných návrhov je 21. februára 2022, ešte predtým sa však každý záujemca o účasť v súťaži musí registrovať na webe. Uzávierka registrácií je predposledný deň pred odovzdaním, tj. nedeľa 20. februára 2022. Súťažné podklady budú zdarma k dispozícii vysokým školám na webových stránkach alebo na webových stránkach jednotlivých fakúlt. Mapové podklady a prílohy budú poskytnuté účastníkom súťaže, ktorí vyplnia registračný formulár na webe.”

Cieľom nového ročníka, organizovaného pod mottom „Nohami v histórii – hlavou v súčasnosti/budúcnosti”, je podpora tvorivej invencie vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie architektonických ideí a myšlienok. Téma zadania je tiež príležitosťou na zamyslenie sa nad potrebami regionálneho turizmu a územím, ktoré dýcha históriou Veľkej Moravy a čias Márie Terézie v cezhraničnej lokalite Archeopark Mikulčice-Kopčany a jeho okolie. Výzvou je aj skutočnosť, že sa jedná o silne symbolické miesto, kde hranica medzi Českou republikou a Slovenskom nerozdeľuje, ale spája.

Zadanie je pokračovaním niekoľkoročného úsilia o podporu regionálneho a cezhraničného turizmu v kontexte strategického rozvoja územia obce Kopčany, je prezentáciou histórie formou novodobých prostriedkov a má za úlohu podporiť prepojenie krajinného potenciálu v blízkosti predrománskeho kostola sv. Margity Antiochijskej, najstaršieho kostola na Slovensku. Tento kostol je súčasťou veľkomoravského sídla Mikulčice-Valy a barokových pamiatok Žrebčín a Kačenáreň.

Poslaním zadania je nájdenie optimálnej dosiahnuteľnej a udržateľnej koncepcie postupnej premeny a zdokonalenia historicky významného územia v obci Kopčany, ktoré má cezhraničný presah do Českej republiky cez rieku Moravu, ktorá neoddeľuje, ale spája. Riešené územie si zachová tak osobitý prírodný a historický charakter a zároveň bude svojim kvalitným vybavením v nových objektoch slúžiť pre rekreáciu nadregionálneho významu, pre odpočinok v prírode, športové aktivity, poznávanie histórie, stane sa lákadlom pre slovenských aj zahraničných návštevníkov. Súťažné projekty poukážu svojimi námetmi na potrebu zachovania a humanizácie historickej kultúrnej krajiny a na nevhodnosť snaženia developerov vybudovať medzi Holíčom a Kopčanmi na ploche viac ako 100 hektárov multimodálne logistické centrum s terminálom prekladiska kontajnerov.

Odborným garantom 27. ročníka súťaže je doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave a návrhy študentov bude hodnotiť porota, ktorú tvoria Juraj Benetin (SR), Jakub Cigler (ČR), Juraj Hantabal (SR), Miroslav Stach (ČR), Jana Stachová (ČR), Michal Krištof (ČR) , Peter Moravčík (SR), Imrich Pleidel (SR), Peter Richtárik (SR), Jaromír Veselák (ČR) a Ľubomír Závodný (SR). Predsedu poroty si porotcovia zvolia na začiatku vyhodnocovania súťažných návrhov. Informáciu o výsledkoch hodnotenia poroty sa študenti dozvedia po skončení zasadnutia poroty a oznámení oficiálnych výsledkov. Hlavnou výhrou môže študent získať odmenu vo výške 4000 €, za druhé miesto 2000 € a autor práce na treťom mieste dostane výhru 1000 €.


Sdílejte tento článek

.