Newsroom

Rekonštrukcia Domu smútku Veľké Kostoľany

Stavebný systém Ytong sa uplatnil pri rekonštrukcii a prístavbe Domu smútku. Cieľom bolo zachovať pôvodnú budovu, rozšíriť ju o sociálne zariadenia a sklady. V prístavbe sa potom nachádza nová hlavná sála, tvoriaca dve bočné lode.

®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Novo navrhnutá prístavba je inšpirovaná sakrálnou architektúrou a jej zaoblené tvary kladú značné nároky na stavebný materiál. Ytong bol zvolený pre svoju ľahkú tvarovateľnosť – pôdorysné riešenie oblúka bolo možné realizovať jednoducho a takmer bez stavebného odpadu. Ďalším kritériom bola energetická nenáročnosť budovy. Zo strany investora boli kladené nároky na úspornú prevádzku. Preto boli pre obvodové murivo zvolené tvárnice z tepelnoizolačnej série. Stavebná firma využila tiež služby zapožičania náradia na opracovanie tvárnic. K svojim skúsenostiam z výstavby uvádza stavebná firma Joma Stav: „Použitie Ytongu bolo výhodné hlavne kvôli pôdorysnému oblúkovému tvaru. Práca s Ytongom bola rýchla a čistá. Požičaná píla nám poslúžila pri tvarovaní oblúkového muriva. Ytong teda splnil naše očakávania.“

Autor projektu:

Ing. arch. Gabriel Zajíček

Použité prvky z Ytongu:

  • Ytong LAMBDA+ P2 -350 PDK
  • Ytong – presná tvárnice P4-500 PD
  • Ytong – presná tvárnice P6-650
  • Ytong – presná tvárnice P2-500
  • Ytong U-profil
  • Ytong – nosný preklad
  • Ytong – nenosný preklad

Sdílejte tento článek

.