Newsroom

RD Gorazdova Bratislava

Variácie na tému rodinný dom majú mnoho podôb a zdá sa, že ich nápaditosť stále nie je vyčerpaná. Potvrdzuje to aj viacgeneračný rodinný dom v exkluzívnom prostredí Horského parku v Bratislave, ktorý sa svojím tvarom inšpiruje medzivojnovou avantgardnou architektúrou a výraznou nízkoenergetickou bilanciou patrí medzi progresívne domy na bývanie. Pórobetónové tvárnice YTONG sa stali ideálnym stavebným materiálom obvodového muriva aj vnútorných priečok tohto pozoruhodného objektu.

®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Kompozícia s podporou YTONGU
Bratislavský Horský park stále patrí medzi miesta so zachovanými vilami vo funkcionalistickom tvarosloví a viacgeneračný rodinný dom s klasickou bielou fasádou sa týmto odkazom vedome inšpiruje. Formu a celkovú kompozíciu novostavby predurčil tvar pozemku, náplň, ako aj konštrukčná a typologická schéma pôdorysov v štyroch podlažiach s plochami lodžií a terás. Samotné vertikálne členenie hmoty budovy sa uskutočňuje prostredníctvom pásových okien a horizontálne členenie zase terasami s výhľadom na zalesnený Horský park.

„Pre samotnú stavbu sme zvolili lichobežníkový pôdorys, ale so zaoblenými hranami, čo však zase vytváralo nároky na použitie stavebného materiálu,“ hovorí autor projektu Ing. arch. Juraj Zornička. „Preto sme zvolili pórobetónové tvárnice YTONG, ktoré nám umožnili riešiť tvarovo zložitejšie architektonické návrhy pri zachovaní kvality tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa. Obvodové murivo je výplňové s hrúbkami 250 mm a 300 mm z bielych pórobetónových tvárnic. Deliace konštrukcie sú zrealizované podľa potrieb prevádzky rodinného domu. Nosný systém je železobetónový bezprievlakový skelet, pričom spodná časť je odliata celá z betónu.“

Pórobetónové tvárnice YTONG sa zároveň stali materiálom domu, ktorý z hľadiska inštalovaných energetických systémov predstavuje najmodernejšie trendy využitia aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (tepelné čerpadlá, izolačné trojsklo, stropné chladenie). Svedčí o tom aj energetické hodnotenie na základe ktorého je zaradený do kategórie A.


Sdílejte tento článek

.