Newsroom

Ohliadnutie za konferenciou Inovácie a digitalizácia v stavebníctve

Tretí ročník medzinárodnej konferencie Inovácie a digitalizácia v stavebníctve sa uskutočnil 15. apríla 2021 a jej organizátori pozvali medzi spíkrov aj ing. Martina Mihála, vedúceho technického oddelenia Xella CZ & SK.

XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Martin Mihál sa vo svojom vystúpení venoval inovácii stavebných materiálov a technológií a digitalizácii procesov Xella blue.sprint. Koncept služieb Xella blue.sprint a možnosti širšieho využitia veľkoformátových prvkov Ytong a Silka na úvod predstavilo krátke video. V následnej diskusii Martin Mihál upozornil na tri hlavné fáze služby Xella blue.sprint, ktoré kopírujú priebeh samotnej stavby: fáza projektu, fáza prípravy stavby a fáza realizácie stavby. Veľkú pozornosť venoval praktickým príkladom využitia konceptu digitálneho plánovania. Priblížil detaily jednotlivých fáz a spôsoby zapojenia ľudí a moderných metód digitálneho plánovania s cieľom optimalizovať celý proces.

Celá prezentácia sa sústredila na komunikáciu hlavných výhod nových veľkoformátových  výrobkov a metód digitálneho plánovania: úsporu materiálu a elimináciu chýb vďaka digitálnemu plánovaniu, optimalizáciu stavebných procesov a skrátenie doby výstavby, úsporu pracovníkov a minimalizáciu fyzickej námahy a zisk väčšej podlahovej plochy.

V závere potom Martin Mihál odpovedal na otázky účastníkov konferencie. V tejto časti sa zameral na rastúci význam ekológie, zdravého prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Príjemným prekvapením bolo ocenenie spoločnosti Xella zo strany moderátora konferencie za aktivity spoločnosti v oblasti vzdelávania študentov.


Sdílejte tento článek

.