Newsroom

Murované konštrukcie nového nákupného centra NOVUM v Prešove sa nemuseli omietať

Stotisíc tvárnic Ytong na stavbe, premiéra prefabrikovaných prekladov Xella na Slovensku, pohľadové murivo z hrubého neomietnutého stavebného materiálu alebo prvá obchodná jednotka LIDL z Ytongu – to všetko priniesla pre spoločnosť Xella Slovensko výstavba obchodného centra NOVUM v Prešove.

®
®

Ondřej Zlatníček •

Nákupné centrum NOVUM, developerský projekt spoločnosti GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o. privítalo 23. októbra 2020 prvých návštevníkov. Generálnym dodávateľom stavby, umiestnenej v srdci mesta Prešov, bola stavebná spoločnosť GEMO Slovensko, spol. s r.o. Na štyroch poschodiach a ploche cca 30 500 m2 vznikli priestory pre každodenné nákupy, obchody svetových módnych značiek, služby, reštaurácie a kaviarne. Ponuku dopĺňa jedno z najmodernejších multikín na Slovensku so siedmimi klasickými a jednou VIP kinosálou, detská herňa a fitnes centrum.  Na druhom a treťom podzemnom podlaží sa nachádza takmer 500 parkovacích miest. Počas nákupov je možné využiť nabíjaciu stanicu pre elektromobily a elektrobicykle.

Návštevníci centra, ktorí zaparkujú v podzemných garážach NOVUM, si pri pozornom pohľade možno všimnú, že steny garáží sú z pohľadového neomietnutého muriva. Tvárnice Ytong a Silka, z ktorých sú steny prešovského obchodného centra postavené, požiadavku investora na zhotovenie pohľadového muriva s minimálnymi nákladmi na ďalšie povrchové úpravy, zvládli na jednotku. A s pórobetónovými tvárnicami Ytong a vápennopieskovými tvárnicami Silka sa podľa slov ing. Martina Lechmana, stavbyvedúceho spoločnosti GEMO Slovensko, jeho ľuďom aj dobre pracovalo.

„Spokojní sme boli tiež so spoluprácou so zástupcami spoločnosti Xella Slovensko, celkový prístup a komunikácia s ľuďmi od Xelly vrátane technickej podpory fungovali bez problémov. A vzhľadom na potrebu vytvoriť pohľadové murivo z hrubého stavebného materiálu to malo veľký význam. Potrebná bola napríklad opakovaná kontrola prevedenia konštrukcií, a s tým spojené korekcie, ktoré mali viesť k finálnemu vzhľadu muriva. Murované konštrukcie sú z 90 % v Novume len vymaľované a 10 % je omietnutých. Ale zvládli sme to aj vďaka dobrým vlastnostiam týchto materiálov. Ich veľká výhoda je tiež rýchlosť pri spracovaní. Umožňuje to tenkovrstvé lepenie a jednoduchá korekcia pohľadovej strany muriva, stena sa jednoducho dá prebrúsiť a dosiahnuť tak požadovaný vzhľad. Tvárnice sú navyše presné, ľahké a ľahko opracovateľnél,“ hovorí Lechman.

„Na stavbu NOVUM sme dodávali cca 2400 m3 pórobetónových tvárnic Ytong. Z 80 m3 vápennopieskových tvárnic Silka sú v obchodnom centre deliace steny v zásobovacích priestoroch. Prvýkrát na Slovensku boli v prešovskom centre použité  prefabrikované preklady Xella a ich vysoká  únosnosť, jednoduchá a rýchla montáž a kompatibilita so systémom Ytong a Silka sa tu v plnej miere preukázala. Ďalšou zaujímavosťou bolo, že sme tu dodávali materiál pre stavbu v stavbe. Konkrétne išlo o výstavbu obchodnej jednotky LIDL v NOVUME. LIDL má pre svoje obchody vlastný stavebný systém, ale v prešovskom centre sú na stenách obchodu tvárnice Ytong. Pozemné staviteľstvo Žilina, ktoré stavbu realizovalo, si prácu s našimi tvárnicami tiež chválilo. Bola to naozaj veľká a zaujímavá realizácia, so spoločnosťou GEMO už  druhá v poradí na Slovensku (prvou bolo FORUM v Poprade). Dielo sa podarilo aj vďaka vysoko  profesionálnemu tímu spoločnosti GEMO a obchodným partnerom spoločnosti XELLA Slovensko. Samotného ma prekvapilo, že súčet tvárnic, ktoré sme tu dodávali, sa vyšplhal na číslo 100 000!“ hovorí Bruno Šimko, regionálny zástupca Xella Slovensko.


Sdílejte tento článek

.