Newsroom

Materiály Ytong zvládli aj náročné požiadavky jedného z najväčších producentov mrazeného pečiva v Česku

Závod La Lorraine neďaleko Kladna je naozajstná „továreň na pečivo“ – ročne sa tu vyrobí viac ako 80 000 ton mrazeného pečiva, ktoré zákazníci denne nájdu v ponuke supermarketov. A pretože dopyt rastie, navyšujú sa zodpovedajúcim spôsobom aj výrobné a skladovacie kapacity v kladnianskom areáli spoločnosti La Lorraine. V tomto roku sa tu stavajú priestory pre rozšírenie výroby, nový bude päťpodlažný objekt pre technické zázemie a nová bude aj veľká skladovacia hala s vnútornou teplotou -25 °C s ochrannou atmosférou s nízkym obsahom kyslíka. Pri výstavbe sa vďaka svojim vlastnostiam uplatnilo aj cca 2 000 kubíkov tvárnic, mált, prekladov a ďalších materiálov Ytong.

®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Investorom 1. fázy rozšírenia závodu je spoločnosť La Lorraine, a.s., generálnym projektantom MS architekti s.r.o. a hlavným dodávateľom stavby spoločnosť IMOS Brno, a.s. Stavať sa začalo v novembri 2018 a o rok neskôr, teda v novembri 2019, by mala byť prvá fáza rozšírenia závodu ukončená.

Podľa zástupcu generálneho projektanta, spoločnosti MS architekti s.r.o., Mgr. Serhija Leshchenka, bol hlavnou výzvou projekt 40 metrov vysokého mraziarenského skladu s pôdorysom 130 x 45 metrov. „Súčasťou projektu je aj vybudovanie administratívneho zázemia a sofistikovanej štruktúry komunikácií v areáli. V prvej etape sme produkciu kladnianskeho areálu posilnili o výrobné linky s najmodernejšou technológiou. Bolo potrebné zabezpečiť vysokú požiarnu odolnosť konštrukcií a naplniť hygienické požiadavky, ktoré sú kladené na stavebné materiály. Náročné geologické podmienky si vyžiadali optimalizované riešenia konštrukčných stien. Zároveň bolo nutné objekty projektovať s ohľadom na perspektívu ďalšieho rozšírenia v budúcnosti. V spolupráci so spoločnosťou Ytong sme dokázali vyhovieť extrémnym požiadavkám na samonosné steny s výškou až 15 metrov. Energetická efektivita a celková úspora energií je v prípade takéhoto projektu samozrejmosťou. Výsledkom úspešnej prvej etapy je efektívna výrobná linka, začlenená do hmotovej zostavy areálu a aj do okolitej krajiny.“

Jan Tinka, manažér pre kľúčové projekty a technický poradca spoločnosti Ytong, k tomu uvádza: „Zo stavebného pohľadu sa z nášho portfólia stavebných materiálov jedná najmä o výmurovky stĺpového skeletu oboch nových objektov, pričom najväčší podiel majú tvárnice Ytong Statik 200 a 250 mm. Skladba obvodového plášťa je navrhnutá v prípade týchto hál s veľkým dôrazom na tepelno-technické vlastnosti obálky, teda budovy, a takéto požiadavky dostali aj projektanti zo zahraničnej centrály investora. Pre úspech bolo z nášho pohľadu kľúčové to, že sme spoločne s generálnym projektantom pracovali na projekte už vo fáze prípravy. Pre generálneho projektanta sme spoločne s našim interným technickým oddelením a naším statikom pripravili vhodné riešenie kotvenia vysokých stien až do 15 metrovej výšky a hlavne vystuženia pomocou železobetónových vencov do U-profilov. Aj kotvenie obvodových panelov je unikátna záležitosť a riešenie toho pre nás pripravila spoločnosť HILTI, s ktorou na kotvení rôznych bremien úzko spolupracujeme. Samozrejmosťou z našej strany bol dohľad a kontrola po celú dobu výstavby oboch budov.“

Stavebno-technickým dozorom investora je Ing. Radoslav Vejmelka, ktorý ocenil hladký a bezproblémový priebeh výstavby 1. etapy rozšírenia závodu La Lorraine: „Pre stavbu boli projektantom navrhnuté osvedčené stavebné postupy a materiály. Pre založenie stavby boli použité vŕtané monolitické pilóty, samotná stavba je navrhnutá z prefabrikátov. Fasáda je navrhnutá a vykonaná z ľahkých sendvičových panelov. Všetky murované konštrukcie, steny a prímurovky sú navrhnuté zo systému Ytong. Murivo Ytong spĺňa požiadavky na vyžadovanú požiarnu odolnosť, statiku, rýchlosť murovania a ľahkú opracovateľnosť muriva. K prednostiam systému Ytong patrí tiež výborná rovinnosť vymurovaných stien. Na tie sa potom ľahko vykonávajú tenkovrstvové omietky a ďalšie opatrenia, ktoré sú vyžadované, aby murivo z tohto materiálu spĺňalo aj požiadavky na plynotesnosť. So všetkými navrhnutými a následne realizovanými a osvedčenými konštrukciami boli pri realizácii tie najlepšie skúsenosti, a nie je preto dôvod pre ďalšie etapy nič meniť. Obdobné konštrukcie a materiály budú použité aj pre ďalšie etapy výstavby.“

Okrem tvárnic Ytong Klasik (P2-500) s hrúbkou 100, 150, 200 alebo 250 mm boli na oboch objektoch použité tvárnice pre nosné murivo s vyššou pevnosťou Ytong Statik (P4-550) s hrúbkou 200 alebo 250 mm, Ytong U-profily (skryté debnenie pre vence), Ytong murovacia malta, Ytong nosné a nenosné preklady a Ytong spojky muriva.

Aj keď sa ukončenie 1. fázy rozšírenia výroby ešte len blíži, už dnes je možné konštatovať, že výsledkom spolupráce všetkých zainteresovaných partnerov je rozšírený, efektívny a funkčný výrobný areál, v ktorom sa nové výrobné a dopravné plochy prelínajú so zeleňou a príjemným zázemím pre zamestnancov.


Sdílejte tento článek

.