Newsroom

Inženýrské stavby Sokolov stavajú svoj nový projekt bytových domov opäť s veľkoformátovými prvkami

Tvárnice Silka Tempo v kombinácii so stavebným systémom Ytong aj tu dokazujú, že s nimi možno stavať bytové domy efektívne, kvalitne a rýchlo.

®
®

Ondřej Zlatníček •

Prvé dva bytové domy projektu Viladomy Stará Role v Karlových Varoch sa už stavajú, s dokončením tretieho počíta investor v roku 2023. Podobne ako u iných stavebných akcií sa aj v Karlových Varoch potvrdzuje efektivita veľkoformátovej výstavby. Tvárnice Silka Tempo v kombinácii so stavebným systémom Ytong aj tu dokazujú, že s nimi možno stavať bytové domy efektívne, kvalitne a rýchlo.

Spoločnosť ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. so sídlom v mestečku Svatava neďaleko Sokolova podniká už 30 rokov a po celú dobu svojej existencie sa zameriava na výstavbu a rekonštrukciu bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb. Vďaka kvalitnému zázemiu a dlhoročnej skúsenosti v stavebníctve stavia pre investorov z Českej republiky aj Nemecka, ale pôsobí tiež ako klasická developerská firma, ktorá stavia domy vo vlastnej réžii a potom ich predáva jednotlivým investorom.

V úlohe developera a generálneho dodávateľa je spoločnosť ISSO tiež pri projekte Viladomy Stará Role, ktorý vyrastá v rovnomennej mestskej časti Karlových Varov. Spoločnosť ISSO – Inženýrské stavby Sokolov tu od jesene 2019 stavia prvé dva z troch päťposchodových bytových domov, ktoré po dokončení ponúknu 45 bytov v dispozícii 2+kk až 5+kk.

Vladislav Štěpanovský má v spoločnosti na starosti samotnú výstavbu. Vďaka tomu dokáže priblížiť, prečo on a jeho kolegovia začali v posledných rokoch stavať svoje projekty z vápennopieskových tvárnic, a aké dôvody ich viedli k využitiu veľkoformátových prvkov. „Naše bytové domy sme v minulosti stavali výhradne z tehlových prvkov. Vápennopieskové tvárnice veľkého formátu sme prvýkrát použili pred tromi rokmi pri stavbe bytového domu v Chebe. Zvuková izolácia je jedným z najdôležitejších aspektov tuzemských bytových domov a vápennopieskové prvky ju dokážu veľmi efektívne riešiť. Medzi murovacími materiálmi ich z hľadiska akustiky považujem za vôbec najlepšie. Dodávateľ nám navyše argumentoval väčšou rýchlosťou výstavby, ktorá je u veľkoformátových prvkov jednou z hlavných výhod. Naše skúsenosti boli napospol pozitívne, takže sme aj projekt v Starej Roli chceli stavať touto cestou. Tentoraz je však dodávateľom spoločnosť Xella. Kvalita tvárnic a ich parametre sú samozrejmosťou, servis je na vysokej úrovni, navyše vďaka regionálnemu zastúpeniu poradcov je Xella ešte dostupnejšia.“

Jakub Hergezel, projektový manažér Xella k tomu dodáva: „Pri tomto projekte som to mal ako zástupca spoločnosti Xella jednoduchšie v tom, že som jednal so zákazníkom, ktorý už výhody veľkoformátovej výstavby poznal a ktorého nebolo potrebné presviedčať. Naopak, zástupcovia spoločnosti ISSO tomuto modernému systému verili a mali ho odskúšaný v praxi. Prevzali sme rozpracovaný projekt a v rámci našej služby Xella blue.sprint sme ho celý previedli na multidisciplinárny model BIM. S týmto modelom ďalej pracujeme až do vytvorenia virtuálnych kópií stien – rozdelených na jednotlivé prvky – teda kladačské plány. BIM nám umožňuje vykonať akékoľvek zmeny, s okamžitým prepisom do podkladov pre výstavbu. Samozrejme sme investorovi ponúkli všetky naše služby za obojstranne výhodných podmienok – technickú podporu pri príprave a v priebehu stavby, podrobné plány kladenia, zapožičanie dvoch minižeriavov s príslušenstvom (kliešte a montážne schody), veľké kotúčové píly a podobne.“

Spodné poschodie, výťahové šachty alebo schodisko všetkých troch viladomov v Karlových Varoch sú zo železobetónu, všetky obvodové múry, stredové nosné múry a medzibytové priečky sú z vápennopieskových tvárnic Silka Tempo pero + drážka hr. 240 mm. Ostatné priečky sú z pórobetónu Ytong. Na domoch je tak veľmi dobre vidieť aj vzájomná kompatibilita oboch stavebných systémov.

„Stropy sú železobetónové a tie samozrejme zabrali pri výstavbe najviac času. S našimi materiálmi trvala výstavba obvodového a vnútorného nosného muriva jedného poschodia 5-6 pracovných dní, pritom na to stačilo päť pracovníkov. Opäť sa potvrdila jedna z hlavných výhod veľkoformátovej výstavby s našimi prvkami, a tou je výrazná úspora pracovných síl. Kým dvaja a dvaja ľudia murovali pomocou dvoch minižeriavov, piaty im s pílou pripravoval dorezy. Zaujímavé sú aj akustické parametre týchto tvárnic – Silka Tempo v hrúbke 240 mm má vzduchovú nepriezvučnosť 57 dB, čo je pre bytové domy nadštandardné,“ hovorí Jakub Hergezel.

Pozitívne skúsenosti potvrdzuje aj Vladislav Štěpanovský: „Spočiatku som bol k tvrdeniu o úspore času a pracovných síl trochu skeptický, ale musím potvrdiť, že stavať s veľkoformátovými prvkami je v porovnaní s klasickými stavebnými materiálmi jednoduchšie a rýchlejšie. Áno, veľkoformátové tvárnice sú ťažké, ale to nemusíme vďaka minižeriavom riešiť. Použitie minižeriavu je aj oveľa ohľaduplnejšie z pohľadu fyzickej práce murárov. Zrýchlila sa aj výstavba, pretože v porovnaní s tehlovými prvkami sa nepoužívajú tradičné malty zo síl. Veľkoformátové prvky sa murujú oveľa efektívnejšie než klasické tehlové systémy. A keď staviate z vápennopieskových tvárnic, máte navyše ako bonus výbornú akustiku. Ak budeme mať možnosť stavať ďalšie projekty, bude to opäť podľa modelu použitého v Karlových Varoch.“


Sdílejte tento článek

.