Newsroom

Informácie pre architektov a projektantov týkajúce sa zmeny sortimentu Xella k 1. máju 2024: Čo je dôležité vedieť?

Pripravili sme pre vás prehľad 3 zmien v našom sortimente. Všetky tieto zmeny nájdete v brožúre Prehľad materiálových vlastností a produktov 2024.

vladislav.posekany •

1.Zmena označenia tvárnic: Slovné názvy namiesto tried pórobetónu

Z brožúr postupne vymizne zaradenie tvárnic podľa tried pórobetónu a tvárnice budú označované iba konkrétnym názvom a ďalej v tabuľkách konkrétnymi hodnotami podľa ich deklarovaných parametrov. Pri výbere tvárnic, je teda nutné sa orientovať podľa normalizovanej pevnosti v tlaku.

2. Ytong Klasik namiesto Univerzalu: Čo to znamená pre vaše stavby?

K 1.4.2024 bola ukončená výroba tvárnic triedy P3-450 s názvom Ytong Univerzal.

Do projektov teraz odporúčame navrhovať výrobky radu Ytong Klasik a v prípade požiadavky na zvýšenú pevnosť Ytong Statik. Pri výrobkoch rady Ytong Klasik sme vylepšili parameter priemernej pevnosti v tlaku a súčiniteľ tepelnej vodivosti, zároveň došlo z rozšírenia portfólia Ytong Klasik s hrúbkou tvárnic 300 mm v hladkom aj PDK prevedení a 375 mm v PDK prevedení.

V projektoch, kde je teraz Ytong Univerzal navrhnutý, je možné vykonať zámenu za Ytong Statik bez posúdenia, prípadne za Ytong Klasik po statickom posúdení.

Určitou výhodou môže byť aj to, že sa na celú stavbu použije jeden typ materiálu tvárnic a tým sa eliminujú zmätky, kam čo patrí.

Bližšie informácie a hodnoty nájdete v produktových listoch:

Tvárnice pre nosné steny

Tvárnice pre nenosné steny

V prípade nejasností kontaktujte svojho Xella technického poradcu.

3. Nové hodnoty pre výpočet statiky stien

V zadnej časti brožúry Prehľad materiálov a výrobkov nájdete nové tabuľky s hodnotami pre výpočet statiky stien. Pripravili sme prehľad spresňujúcich hodnôt pre výpočet statiky stien z tvárnic Ytong aj Silka. Predtým tieto hodnoty neboli jasne špecifikované, čo viedlo k nejasnostiam a nesprávnym výpočtom. Mnohí projektanti sa buď pokúšali odhadovať, alebo pristupovali k výpočtu bezpečne a do výpočtov vkladali hodnotu „0“. Teraz môžete pracovať s väčšou presnosťou a spoľahlivosťou.

Tieto tabuľky nájdete v zadnej časti brožúry Prehľad materiálových vlastností a produktov.

Brožúra na nahliadnutie


Sdílejte tento článek

.