Newsroom

Hotel Zochova chata

„Pôvodný návrh obvodového plášťa obytnej časti obsahoval viac presklenia,“ hovorí Ing. Eugen Kmeť, zodpovedný za stavebno-konštrukčné riešenie.

®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

„Po ekonomickom prehodnotení investorom, bol rozsah zasklenia zmenšený a pre plný obvodový plášť bola navrhnutá sendvičová konštrukcia. Jej súčasťou je aj murivo z presných tvárnic Ytong s hrúbkou 250 mm a 300 mm. Dôvodom návrhu tvárnic Ytong sú jeho tepelnoizolačné vlastnosti, objemová hmotnosť a možnosť riešiť tvarovo zložitejšie architektonické návrhy pri zachovaní kvality tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa. Vnútorné deliace konštrukcie vo vyššie spomínaných funkčných častiach objektu vytvárajú značne členité priestory s veľkou rôznorodosťou povrchových úprav. Pri splnení požiadaviek na rýchlosť výstavby a minimalizáciu odpadu boli presné tvárnice Ytong ideálnym stavebným materiálom.“


Sdílejte tento článek

.