Newsroom

Forum Karlín Praha

Forum Karlin je dielom svetového architekta Ricarda Bofilla. Súčasťou administratívnej budovy je aj moderná multifunkčná hala, ktorá má predpoklady splniť tie najvyššie nároky na usporiadateľskú činnosť. Projekt je unikátny svetelnou fasádou a závesným systémom, ktorý umožňuje inštalovať aj veľmi ťažké dekorácie a ďalšie scénické prvky. Viacúčelová hala s kapacitou 3000 miest a najmodernejším zázemím pre všetky druhy kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí má tiež skvele vyriešené akustické podmienky, na ktorých vytvorenie sa vďaka svojim vlastnostiam podieľali práve tvárnice Silka.

®
®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

V rekonštruovanej časti sídli vydavateľstvo Economia a ďalšou časťou projektu je osempodlažná novostavba s 9500 m2 moderných kancelárskych plôch. Medzi oboma budovami je zastrešené nádvorie a zo zaskleneného átria návštevníci vstupujú do viacúčelovej haly, ktorá kombinuje drevené podlahy a bielo omietnuté steny.

Akustické riešenie haly umožňuje aj živé nahrávanie hudobných produkcií. Autori projektu kládli veľký dôraz na výber vhodných stavebných materiálov aj na detaily akustických prvkov a inštaláciu ozvučenia. Generálny dodávateľ stavby, firma Průmstav, sa rozhodla na základe svojich skúseností použiť vápenno-pieskové tvárnice Silka miesto úôvodne plánovaného betónového strateného debnenia. Dôvodom boli výnimočné parametre vzduchovej nepriezvučnosti týchto tvárnic, ktoré spĺňajú aj veľmi prísne požiadavky na akustiku. Medzi ďalšie prednosti patrí jednoduchá manipulácia na stavbe vďaka svojím rozmerom, čo výstavbu tiež zásadne urýchľuje a zlacňuje. Súčasťou profesionálneho servisu, ktorý Ytong poskytuje je aj technické poradenstvo počas prípravnej fázy i samotnej výstavby. Ďalšou príležitosťou pre biely pórobetón bola stavba priečkoviek ako primuroviek k monolitickej konštrukcii, ktorými sú vedené rozvody elektriny, vody a odpadu.


Sdílejte tento článek

.