Newsroom

Bytový dom Stephanus Martin

Bytový dom Stephanus je zaujímavý tým, že je celý tvorený konštrukčným systémom Ytong. Ten urýchlil jeho výstavbu a investorovi priniesol úsporu času i financií. Vďaka systému Ytong sa minimalizoval mokrý proces výstavby a skvalitnili sa tepelno-technické parametre konštrukcie a dom sa tak zaradil do kategórie nízkoenergetických stavieb. Dom bol navrhnutý tak, aby poskytoval všetok komfort, ktorý potrebuje v súčasnosti mestský človek. V ponuke bytov dominujú dvojizbové byty. Celkový počet všetkých bytov je 59 a každý sa pýši veľkorysou terasou alebo balkónom, či vlastným parkovacím miestom. Na prízemí polyfunkčného domu sa nachádzajú nebytové podnikateľské priestory, určené na rôzne účely.

®
®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Stavebný systém Ytong

Požiadavkou investora bolo pri výbere stavebného materiálu zohľadniť realizačné a investičné náklady. Hlavným kritériom bol stavebnicový systém bez nutného debnenia, ktorý by sa dal využiť v rámci celej stavby. Aj keď mnohé bytové alebo polyfunkčné budovy využívajú Ytong iba na 30 % v rámci všetkých materiálov hrubej stavby, Stephanus je príkladom zastúpenie Ytongu až na 90 %. Inšpiráciu na použitie stavebného materiálu Ytong získal architekt na konferencii Ytong Dialóg v Bratislave. Minimálne tepelné straty zabezpečuje obvodový plášť z tvárnic Ytong, nosnosť a akustiku zabezpečujú prvky Silka a elimináciu mokrých procesov a rýchlosť výstavby aj počas zimných mesiacov umožnilo použitie stropných dielcov Ytong.

Samonosná konštrukcia

Bytový dom má šesť nadzemných podlaží. Prvé nadzemné podlažie je na úrovni terénu a z väčšej časti slúži na parkovanie, čomu zodpovedá aj nosný systém jedného nadzemného podlažia realizovaného ako sústava železobetónových nosných stien a prievlakov, ktoré podopierajú monolitickú, železobetónovú dosku. Ďalšie podlažia sú navrhnuté ako samonosná konštrukcia z prvkov Ytong a Silka. Obvodové steny sú vymurované z tvárnic Ytong hrúbky 375 mm a zatepľuje ich minerálna izolácia hrúbky 50 alebo 70 mm. Súčiniteľ prestupu tepla takejto steny je 0,20 alebo 0,18 W/(m2·K).Ide o hodnoty omnoho lepšie ako hodnota požadovaná podľa STN 73 0540-2 U = 0,32 W/(m2·K) a odporúčaná hodnota Ur1 = 0,22 W/(m2·K).

Vnútorné nosné steny

Vnútorné nosné steny sú navrhnuté prevažne z tvárnic Silka. Tento typ tvárnic sa vyznačuje vysokou pevnosťou a vďaka svojej veľkej objemovej hmotnosti aj vynikajúcimi zvukovo-izolačnými vlastnosťami. Dve rozdielne hrúbky tvárnic Silka boli použité preto, aby bola splnená požiadavka na vzduchovú nepriezvučnosť R´w = 53 dB, ktorú spĺňa Silka hrúbky 250 mm s označením S20-2000 (pevnosť 20 MPa v tlaku a objemová hmotnosť 2000 kg/ m3, laboratórny index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = 56 dB). Silka hrúbky 200 mm s označením S15-1800 (pevnosť 15 MPa v tlaku a objemová hmotnosť 1800 kg/ m3, laboratórny index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = 54 dB) bola použitá len na vnútrobytové nosné steny, ktoré preberajú vysoké zaťaženie. Na vyšších podlažiach bolo možné použiť na menej namáhané steny aj tvárnice Ytong hrúbky 250 a 200 mm.

Originálne stropy

Stropy v bytovom dome sú vytvorené veľmi originálne zo stropných dielcov Ytong. Takáto konštrukcia dovolila veľmi rýchlu montáž takmer bez mokrých procesov, čo umožnilo realizáciu aj v zimných mesiacoch. Maximálna dĺžka dielca 4500 mm súvisí s použitím cenovo efektívnejších dielcov hrúbky 200 mm. Dielce sa kladú priamo na nosné steny, na železobetónové alebo do oceľových prievlakov.

Kombinácia zvislých a vodorovných prvkov Ytong a Silka na výšku piatich podlaží je na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe skutočne novátorským počinom a podľa investora znamenala zámena klasickej stavby s monolitickými stropmi za stavebnicu veľkú úsporu času i financií.


Sdílejte tento článek

.