Newsroom

Aktuálne opatrenia spoločnosti Xella Slovensko, s.r.o. týkajúce sa cenových ponúk a distribúcie výrobkov

Vážení partneri a zákazníci, už niekoľko mesiacov sme svedkami vysokého previsu dopytu po stavebných hmotách a záujmu o kompletný sortiment našej spoločnosti, čo si veľmi vážime. Všetky naše závody vyrábajú na plný výkon. Dopytované objemy sú ale oveľa vyššie ako sú naše výrobné a logistické možnosti a tým prirodzene dochádza k predlžovaniu dodacích lehôt.

denisa.jakubik •

Aj my sme zasiahnutí zložitou situáciou, ktorej čelí väčšina firiem nielen v našom odbore. Ceny energií, surovín a ďalších vstupov potrebných vo výrobe neustále rastú, ich dostupnosť nie je vždy 100% garantovaná a robíme všetko preto, aby sme vôbec udržali chod našich závodov. Navýšenie nákladov sme boli nútení zohľadniť v platnom cenníku od 1.5. 2022, naďalej však situácia zostáva neistá a nečitateľná. V súčasnej dobe sme tak schopní garantovať cenové ponuky maximálne po dobu 14 dní. Zároveň upozorňujeme, že finálna cena sa bude riadiť cenníkom platným v dobe akceptácie objednávky stavebnín u Xella Slovensko.

Ďalej sme pristúpili k systému garantovaných mesačných objemov pre našich distribučných partnerov/stavebniny, aby sme zaistili plynulú a spravodlivú distribúciu v mieste a čase s cieľom zníženia objemu nevyvezených zákaziek a v konečnom dôsledku skrátenia dodacích lehôt.

Pevne veríme, že všetky uvedené kroky pomôžu aspoň čiastočne na upokojenie situácie. Prosíme o trpezlivosť vo vybavovaní Vašich dopytov i objednávok. Našou maximálnou snahou je splniť záväzky k našim partnerom a zákazníkom vyplývajúce z potvrdených objednávok, ktoré postupne chronologicky vyvážame. Zároveň je našim spoločným prianím udržať príjem nových objednávok v medziach, ktoré sme schopní zodpovedne spracovať a taktiež garantovať.

 

Vedenie spoločnosti Xella Slovensko s.r.o


Sdílejte tento článek

.