Newsroom

Xella Dialóg – on-line konferencia odborníkov opäť predstaví novinky a služby pre jednoduché projektovanie a realizáciu stavieb

Predstavíme novinky v našom sortimente i reportáže z niekoľkých stavieb Slovenska a Česka, na ktorých si predstavíme aktuálny vývoj v stavebníctve.

®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Dominik Rašek •

Minuloročná on-line premiéra sa stretla s úspechom, preto sa aj tohtoročná konferencia uskutoční touto formou. Stačí sa zaregistrovať a v utorok 19. októbra 2021 od 10.00 hod. sa odkiaľkoľvek prihlásiť. Predstavíme novinky v našom sortimente i reportáže z niekoľkých stavieb Slovenska  a Česka, na ktorých si predstavíme aktuálny vývoj v stavebníctve. Spoločne sa pozrieme aj na navrhovanie stavieb rodinných domov s takmer nulovou spotrebou energie v roku 2022 a na príkladoch si ukážeme možné kombinácie použitých technológií a obvodových stien Ytong, spĺňajúce dané požiadavky. Do týchto i do ďalších tém tohto ročníka sa budete môcť zapojiť aj vy.

„Minuloročná zmena formátu konferencie a jej prenesenie do on-line prostredia sa nám osvedčila,” vysvetľuje vedúci marketingu Luděk Suchomel a dodáva: „Aj tento rok budú nositeľmi jednotlivých tém naši technickí odborníci a manažéri, chýbať nebudú ani ich hostia. Program je pestrý a som presvedčený, že opäť zaujme každého, kto s našimi stavebnými systémami pracuje alebo o nich uvažuje.”

Tohtoročný Xella Dialóg začne prezentáciou noviniek v sortimente. Jednou z nich v segmente veľkoformátovej výstavby sú Ytong stenové nosné panely SWE, ktoré v téme predstavíme a na vzorovej stavbe ukážeme, aké prínosy má realizácia stavby z prefabrikovaných stenových dielcov a panelov. Systémové riešenie vystuženia namáhaných stien ponúkajú výstužné pásy Ytofor. V rámci nášho Xella Dialógu vám preto Ing. Julius Sič, technický poradca Xella Slovensko, názorne predvedie, kde všade vám môžu pomôcť. Menia sa aj požiadavky na ochranu proti hluku v budovách. Vďaka vnútornej akustickej omietke Ytong vám Xella vie poskytnúť riešenie pre štíhle priečky, ktoré splnia náročné požiadavky súčasných noriem. Prednášajúcim bude Ing. Jakub Hergezel, Key project manager CZ.

Oblasť navrhovania budov s takmer nulovou spotrebou energie je aktuálna na Slovensku aj v Česku, a inak tomu nebude ani v najbližších rokoch. V súvislosti s tým sa zvyšuje pri navrhovaní dôraz na koncepčný prístup a význam využitia obnoviteľných zdrojov. Ing. Martin Mihál, vedúci technického oddelenia Xella CZ a Xella Slovensko vám vo svojej prezentácii ukáže, ako sa tieto zmeny prejavia na rodinných domoch s rôznymi typmi technológií a obvodovými stenami zo sortimentu Ytong.

Požiadavky na tepelný komfort sa stále zvyšujú, a to nielen u nových, ale hlavne u historických pamiatkovo chránených budov. To je výzva pre vnútorné zateplenie Multipor, ktoré je špecialitou spoločnosti Xella a ktoré na Xella Dialógu predstaví Ing. Julius Sič, technický poradca Xella Slovensko. Nenechajte si ujsť ani novú aplikáciu, kde projektant jednoducho získa technické posúdenie pre daný fragment steny.

Správne navrhnutý a vykonaný konštrukčný detail je predpokladom kvalitnej stavby. Ing. Jakub Hergezel predstaví detaily novej databázy konštrukčných detailov, založené na našich dlhoročných skúsenostiach, a predvedie, prečo je vďaka nej jednoduché dodržať všetky normami predpísané požiadavky.

Ďalším z lákadiel tohtoročného Xella Dialógu bude téma veľkoformátovej výstavby, prepojenej s digitálnym plánovaním Xella blue.sprint. Tá sa na konferencii objaví vo dvoch blokoch. V tom prvom predstaví výhody stavieb z vápenno-pieskových tvárnic Silka Ing. Lucie Šnajdrová, manažérka veľkoformátovej výstavby a Ing. Arch. Zdeněk Podlaha, BIM manažér Xella CZ a Xella Slovensko. Vápenno-pieskové tvárnice a ich technické vlastnosti preveríme ako na stavbe rodinného domu, tak pri výstavbe bytového domu. U oboch typov sme pritom využili služby Xella blue.sprint, ktoré uľahčili realizáciu stavieb. V druhom bloku si Zdeněk Podlaha pozve do štúdia ako hostí hlavných predstaviteľov vývoja digitálneho plánovania v Česku a Slovensku a spoločne budú diskutovať praktické prínosy a budúcnosť tejto modernej stavebnej metódy.

Registrácia prebieha na webovej stránke www.xella-dialog.cz.


Sdílejte tento článek

.