Newsroom

Tak trochu pasívny „Biely dom“

Systém stavebných komponentov Ytong má niekoľko základných výhod – rýchlosť, jednoduchosť a výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Spoločnosť DK1 má s týmto materiálom už dvadsaťročné skúsenosti a realizovala niekoľko ojedinelých projektov, ktoré vzbudili aj pozornosť médií – postavili kompletnú hrubú stavbu rodinného domu za 24 hodín a v rekordnom čase ôsmych mesiacov tiež vznikol developerský projekt šiestych rodinných domov v Třeboviciach. Biely dom v Štěpánkoviciach potom ukazuje v praxi, aké sú výhody využitia celého sortimentu stavebných dielov – okrem obvodového muriva, priečok a ďalších komponentov tu boli použité z Ytongu aj schodisko, stropy či strecha.

®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Dom s prevádzkou za dvacku

Firma samotná dala svojmu Bielemu domu podtitul „tak trochu pasívny dom“. Stavba totiž splňuje normy jednotlivých konštrukcií, stanovených pre pasívnu výstavbu. Vyhovuje teda požiadavkám po stavebnej stránke, ale nebude tu zavedená rekuperácia. Zatiaľ tu prebehol prvý tzv. „Blower Door“ test, ktorý overuje tesnosť obálky. Výsledky merania splnili odporúčania predpisu. Ďalšie testy budú nasledovať po dokončení a stavitelia predpokladajú, že budú splňovať aj koncové stavebné parametre pre pasívne domy.
Systém Ytong ponúka vhodné riešenie práve pre výstavbu pasívnych budov. Tvárnice samé o sebe majú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Pre dosiahnutie noriem pasívnej výstavby je však omnoho podstatnejšie zaistiť celkovú homogenitu stavby a tesnosť obálky. Tu hrá podstatnú úlohu fakt, že materiál si svoje vlastnosti ponecháva aj po opracovaní a netesnosti nevzniknú ani po zavedení inštalácií a rozvodov. K vynikajúcim výsledkom v „Blower Door“ testoch prispievajú aj inovatívne prvky v sortimente, ako je napríklad práve masívna strecha z Ytongu. Všetky komponenty sú z rovnakého materiálu a od jedného výrobcu a sú spolu ideálne kompatibilné. Výsledná stavba je homogénna, bez tepelných mostov a kritických miest, kadiaľ teplo uniká. Budúci majiteľ tak môže počítať s prevádzkovými nákladmi na vykurovanie asi okolo 20 € mesačne.

Biely dom až po strechu

Medzi inovatívnymi produktmi systému Ytong patria stropy, strecha a schodisko. Na tomto projekte si stavebná firma vyskúšala, že práca s nimi je jednoduchá, úsporná a poskytuje rad vlastností, ktoré ocení užívateľ nehnuteľnosti v každodennej prevádzke.

Výhody masívnych stropov a striech z Ytongu

„Stropy z Ytongu sú jednoduché na realizáciu a nepotrebujeme žiadnu ťažkú mechanizáciu. Majú dobré parametre z hľadiska zvukovej izolácie, kročajového hluku, tepelnej akumulácie oproti klasickým dreveným stropom,” řvraví o skúsenostiach s týmto materiálom majiteľ spoločnosti DK1 Ing. Daniel Kozel.
„Na celú hrubú stavbu používame jeden materiál, a všetko robí jedná partia murárov. Najprv mali k tejto novinke nedôveru. Nevedeli si predstaviť, že murári zvládnu spraviť krovy, čo bola dosiaľ práca tesárov. Ale výsledná realizácia ich presvedčila o tom, že to je úplne schodné riešenie. Stropy z týchto dôvodov budeme používať aj pri ďalšej výstavbe.“

Strecha z Ytongu napomáha celoročnému tepelnému komfortu. Strecha je totiž na domoch najviac zaťažovaná teplotnými výkyvmi a pobyt v podkroví je bez klimatizácie v letných mesiacoch nepríjemný. Masívna strecha má vysokú schopnosť akumulovať teplo aj chlad, preto k týmto výkyvom teplôt nedochádza.

Schody na mieru šetria čas a prácu

„Schody z Ytongu sú jednoduché na realizáciu, pretože oproti klasickému železobetónovému schodisku odpadá debnenie, výstuž, betonáž, hutnenie, vlhčenie betónu pri zraní, odstraňovanie debnenia a likvidácia odpadu z neho. Jednotlivé stupne sú z výroby pripravené presne na mieru podľa projektu a prácu zvládne šikovný murár s pomocníkom. Schodisko je použiteľné do 24 hodín a medzi jeho prevádzkové výhody patria vysoká stabilita a minimum kročajového hluku“, hovorí o voľbe materiálu pre schodisko Ing. Kozel.

K dokončeniu „Bieleho domu“ chýbajú predovšetkým prvky, ktoré určuje individuálny vkus zákazníka, napríklad povrchové úpravy, podlahoviny, obklady a dlažby. Dom developer teraz ponúka na predaj a čoskoro tak bude možné overiť aj skúsenosti majiteľov. Stavebná firma si na tomto projekte opakovane potvrdila, že stavanie s Ytongom je ekonomické aj praktické. Tieto predpoklady splnili aj komponenty, ktoré na tejto stavbe vyskúšali v praxi po prvýkrát. Schody, strecha aj strop z Ytongu dostanú príležitosť i pri ich ďalších projektoch.

Jednotlivé konštrukcie domu dosahujú tieto hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U:

Stena: 0,12 W/m²K
Podlaha: 0,18 W/m²K
Strecha: 0,11 W/m²K
Okna: 0,80 W/m²K

ednotlivé konštrukcie teda spĺňajú doporučené hodnoty pre pasívne budovy podľa STN EN 73 0540-2


Sdílejte tento článek

.