Newsroom

Stredoškolská súťaž Xella na Slovensku pozná svojich víťazov

Dňa 15.6. 2022 sa na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo stredoškolskej súťaže Xella. Do finále postúpilo celkom 6 prác z celého Slovenska. Študenti spracovávali v 3. ročníku stredných priemyselných škôl stavebných projekt rodinného domu, v štvrtom ročníku projekt bytového domu alebo občianskej výstavby.

XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Štvorčlenná porota zložená z technických poradcov spoločnosti Xella posudzovala predovšetkým technickú správnosť projektu, mieru využitia komplexného stavebného systému Ytong, dodržanie súťažných podmienok, ako aj dispozičné a architektonické riešenie objektov.

Prvú cenu, ktorou je čiastka 370 €, získal študent Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline Matej Puškár pod vedením Moniky Baluchovej. Rovnakú čiastku tiež vybojoval pre svoju školu. Na druhom mieste, ktoré je honorované sumou 240 €, skončil Patrik Mráz zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave, tiež so sumou 240 € aj pre svoju školu. Tretiu priečku obsadila študentka Tatiana Brestenská zo Strednej priemyselnej školy stavebnej Kremničky, Banská Bystrica pod vedením Ing. Lenky Šovčíkovej. Tatiana Brestenská získala pre seba aj pre školu čiastku 150 €.


Sdílejte tento článek

.