Newsroom

Rodinný dom pri Žďári nad Sázavou

Manželia zo Žďárska sa rozhodli naplniť svoje predstavy o bývaní vlastnými silami. Svoj atypicky riešený dom najprv navrhli sami a architekt túto predstavu previedol do profesionálnej podoby. Členitá stavba zo štyroch blokov, stavaná svojpomocne, a jednovrstvové murivo bez zateplenia, to je zadanie presne pre Ytong.

®
®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Prízemný bungalov s veľkými francúzskymi oknami poskytuje kontakt s budúcou záhradou a vyhľady do okolitej prírody. Dom bude doplnený terasou po celom obvode a umožní tak priame prepojenie s exteriérom. Štyri spojené bloky s pultovou strechou vytvárajú zaujímavo členený architektonický priestor, ktorého výrazným interiérovým prvkom sú drevené stropy. Projekt vyžadoval viacero atypických tvarových riešení, ktoré vznikli napojením jednotlivých blokov.

Jednoduchá opracovateľnosť a tvarovateľnosť – výhoda pri atypických projektoch

Systém stavebných komponentov Ytong je pri atypických projektoch obľúbený pre svoju tvarovateľnosť – dá sa opracovávať rezaním a spotrebuje sa takmer všetok. Tenkovrstvové murovanie a vzájomná kompatibilita prvkov potom umožňuje veľmi presné prevedenie. Tu navyše stavba prebiehala svojpomocne – na stavbe pracoval sám majiteľ domu a najímal si remeselníkov na jednotlivé práce. V prípade stavebných prác zvládol celý dom sám s jedným murárom. „Murovanie bolo jednoduché, opracovanie sme zvládli bez problému. Inštalácia rozvodov bola veľmi rýchla, prekvapilo nás ľahké sekanie drážok,“ hovorí o svojich skúsenostiach majiteľ domu, profesiou opravár poľnohospodárskych strojov.

Nízkoenergetický dom aj bez zateplenia

Tepelnoizolačné tvárnice Ytong umožňujú stavať v nízkoenergetickom štandarde aj bez zateplenia. Pórobetón má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a vďaka precíznemu murovaniu je stavba homogénna. Netvoria sa tepelné mosty ani v rohoch miestností či okien. Pri členitej stavbe s veľkými francúzskymi oknami je týchto potenciálne kritických miest celý rad. Celkovej homogenite prispieva aj to, že materiál si svoje vlastnosti necháva aj po opracovaní, napríklad po rozvedení inštalácií.

Vápenno-pieskové tvárnice Silka – bezkonkurenčná únosnosť

Veľké zaťaženie konštrukcií strechou si vyžiadalo použitie vápenno-pieskových tvárnic Silka, ktoré vynikajú svojou únosnosťou a odolajú aj veľkému statickému zaťaženiu. Silka tvorí podpornú nosnú konštrukciu pre strechu. Strecha a štítové múry sú uložené na železných I profiloch, spojených vo štyri samostatné prievlaky. Tieto prievlaky sú podoprené na obvodových stenách a na strednej nosnej stene rovnako zo Silky. Stredná nosná stena má vďaka tomu len minimálne rozmery a tvorí obmurovanie okolo komína.

Podpora a poradenstvo Ytongu podporili rozhodnutie vybrať si Ytong

Majitelia pri dopyte stavebného materiálu ocenili ústretový prístup regionálneho zástupcu, ktorý im poskytol podporu po celú dobu výstavby. Využili možnosti výpočtu stavebného materiálu a zapožičanie náradia. Ytong majstri im tiež založili rohy stavby a s regionálnym zástupcom konzultovali tiež podpornú nosnú konštrukciu pre strechu.


Sdílejte tento článek

.