Newsroom

Koncept digitálneho plánovania Xella blue.sprint prináša hmatateľné výhody investorom, architektom a dodávateľom

Koncept digitálneho plánovania Xella blue.sprint umožňuje optimalizované a efektívne návrhy budov a jeho využitie prináša komplexné projektové riešenia, najmä s dôrazom na rýchlosť, kvalitu a efektivitu výstavby.

XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Koncept Xella blue.sprint nie je na slovenskom stavebnom trhu dlho, no už si na ňom našiel svoje pevné miesto. Pomocou digitálneho plánovania blue.sprint spoločnosť Xella Slovensko optimalizuje projekty už od fázy predprojektových príprav a štúdií. Pre svoju činnosť využíva dáta z digitálnych dvojčiat riešených budov, ktoré si buď vytvára sama z 2D dát investorov, alebo využíva BIM modely svojich zákazníkov. Súčasťou služby je predovšetkým odporúčanie vhodného konštrukčného systému. Na zvýšenie efektívnosti stavieb, najmä z hľadiska úspory času, pracovnej sily a materiálu, sa najčastejšie používa technológia mechanického muriva pomocou stavebných žeriavov. Táto technológia umožňuje kombinovať stavebné prvky nielen s veľkoformátovými prvkami, ale aj so stenovými alebo stropnými panelmi.

Tomáš Dokoupil, BIM manažér Xella SK/CZ, vidí počas existencie služby digitálneho plánovania viacero zaujímavých zmien: “Pohľad spoločnosti na digitalizáciu sa v poslednom období výrazne zmenil, a to k lepšiemu. Trh sa v posledných rokoch viac prispôsobil určitým digitálnym návykom. Zmenou je vnímanie tejto služby našimi zákazníkmi a partnermi, dá sa povedať, že každý si v nej našiel svoje a berú ju ako pridanú hodnotu našej spolupráce.”

 “Ďalšou zmenou je neustále sa stupňujúci vývoj softvéru, ktorý nám v dnešnej dobe umožňuje vytvárať akékoľvek reálne tvary budov so skutočnými vlastnosťami, ale umožňuje aj čoraz presnejšiu komunikáciu v online dátovom prostredí. Ako novinku v rámci hrubých stavieb sa dá považovať aj AR – rozšírená virtuálna realita, ktorá je obohatením reálneho sveta o digitálne vytvorené prvky. Ako trendsetter na slovenskom trhu Xella Slovensko intenzívne pracuje na vývoji a implementácii rozšírenej reality v hrubých fázach výstavby. Rozšírenú realitu dokážeme využiť ako pri prezentácii nášho konštrukčného riešenia, tak aj počas inšpekčných dní na stavbách našich zákazníkov.”  vysvetľuje Tomáš Spusta, BIM koordinátor v Xella SK/CZ.

Digitálne plánovanie Xella oceňujú investori, architekti aj realizačné spoločnosti

Investorom je Xella Slovensko schopná ušetriť budúce dodatočné náklady na výstavbu a priniesť tak konkrétne finančné úspory v rozpočte. Jedným z najpreferovanejších výstupov je zoznam kolízií, ktoré Xella dokáže identifikovať v digitálnom dvojčati budovy. Tu je hlavnou výhodou finančná úspora, ktorú je možné vidieť ešte pred začatím výstavby. Ďalšou skupinou sú architekti a dizajnéri, s ktorými prebieha komunikácia v online prostredí pomocou reálnych BIM modelov. Títo partneri oceňujú najmä úsporu času pri tvorbe projektov od štúdie až po implementačnú dokumentáciu. Dôležitou skupinou zákazníkov sú aj stavebné firmy. Ťažia hlavne z podpory pri vytváraní kladačských výkresov stien. Výhodou je nielen úspora času a pracovníkov počas realizácie, ale aj presné výkazy materiálov. Okrem toho je výkaz optimalizovaný pre dodávku celých paliet, aby sa eliminovalo plytvanie stavebnými materiálmi. To zodpovedá jednému z hlavných cieľov spoločnosti Xella Slovensko, ktorým je zníženie negatívneho vplyvu stavebného priemyslu na životné prostredie.

Koncept Xella blue.sprint je určený pre všetky typy budov

Služba je určená pre všetky typy stavieb, dokonca aj projekty a výstavbu rodinných domov je možné s ňou efektívne optimalizovať. Keďže realizácia strojového muriva má v rodinných domoch menší úžitok, Xella Slovensko v drvivej väčšine prípadov využíva digitálne plánovanie a veľkoformátovú výstavbu veľkých objektov ako sú bytové domy, haly, administratívne budovy, nemocnice, obchodné centrá, developerské projekty rodinných domov a pod. S konceptom Xella blue.sprint realizuje nielen samonosné steny, ale aj skeletové ostenia či protipožiarne steny. Veľkú časť portfólia tvoria bytové domy do 3-5 podlaží s 3 až 5 bytmi na poschodí. Ide o najvyhľadávanejšie bytové projekty súčasnosti, pretože sa úspešne stavajú aj v menších mestách. Pre veľkých developerov samozrejme Xella Slovensko realizuje aj výškové bytové domy s 12-16 nadzemnými podlažiami. Budovy sú primárne navrhnuté z veľkoformátových prvkov, vyžadujúcich strojové murivo, ktoré je maximálne efektívne.

Ponuka služieb sa inovuje, mení sa štruktúra požiadaviek partnerov

Tomáš Dokoupil vidí veľké zmeny najmä v štruktúre požiadaviek. “Keď sme začínali s našimi službami a rozprávali sa so zákazníkmi na slovenskom a českom trhu, štandardom bolo, že chcú maximum. Robili sme všetko od BIM modelu, cez prezentácie, aby sme pochopili celý koncept, až po harmonogramy a výstupy všetkého druhu. Dnes sa dopyt posunul a tieto ďalšie veci už veľmi nespracovávame. V súčasnosti vytvárame digitálne dvojčatá a následne spolupracujeme so zákazníkmi tak, že im pošleme model vo forme súboru IFC alebo Revit a naši zákazníci ich implementujú do vlastných digitálnych modelov, ktoré naďalej používajú napríklad na statické kontroly, tepelno-technické posudky, výkazy materiálov a pod. To znamená, že spoluprácu možno opísať ako digitálnu v duchu hlavných myšlienok BIM dizajnu.”

 “Zmenu vidíme aj v požiadavkách realizačných spoločností. Pre hladký priebeh výstavby od nás vyžadujú ďalšie služby. Okrem štandardných kladačských výkresov boli pridané požiadavky napríklad na pohyb minižeriavu po stavenisku, umiestnenie materiálových paliet pre statikov alebo umiestnenie stĺpikov stenových systémov pre koordináciu s betonármi stropov.” hovorí Peter Baláži, technický poradca Xella Slovensko.

Modely Xella BIM pomáhajú budovať množstvo malých aj veľkých projektov

Výhody digitálneho plánovania spoločnosti Xella využíva napríklad rezidenčný projekt Metrostav BD Sokolovská v pražskom Karlíne alebo bytové domy Chytrý bydlení® Skvrňany v Plzni, realizované spoločnosťou Trigema. Ďalší rezidenčný projekt, Lihovar Smíchov, z Trigemy, sa stavia v Prahe. Xella spolupracuje aj s predajcom nábytku ASKO Nábytek, na Slovensku s výrobcom a predajcom nábytku Interstyle. V Kralupoch nad Vltavou sa buduje optimalizovaný developerský projekt z panelov Ytong, na Slovensku sú zaujímavé projekty vrátane bytového domu Gaštanová v Bratislave s použitím Ytong Jumbo a Ytong priečkových panelov. Spomenúť môžeme ďalšiu etapu úspešného projektu rezidenčných bytov Ponavia v Brne alebo rezidenčnej štvrte Modřanský cukrovar v Prahe. Vyššie uvedené budovy sú veľké, ale služba Xella blue.sprint nie je len pre tento typ objektov. S jeho podporou sa s jeho podporou stavajú aj menšie bytové domy vo viacerých mestách na Slovenku a v Českej republike.

Služba Xella blue.sprint sa u partnerov stáva čoraz obľúbenejšou

Zákazníci ju už dobre poznajú a jej konkrétne prínosy sú rýchlo overené investormi, architektmi alebo realizačnými spoločnosťami na prvom projekte. Dobre to ilustruje príklad z roku 2021, keď sa pandemická situácia naplno rozvinula. Pre jedného investora Xella vytvorila digitálne dvojča – BIM model, realizovala spomínanú optimalizáciu budovy a identifikovala kolízne body, ktoré bolo potrebné vyriešiť počas predprojektovej a projektovej prípravy. BIM manažér spolu s projektovými manažérmi Xella predstavili návrh investorovi na diaľku z Prahy do Brna prostredníctvom online stretnutia, predstavili možné riziká, ale aj prínosy a najmä úspory investičného zámeru. Konečné rozhodnutie bolo potom ponechané na samotnom zákazníkovi. Výsledok týchto krokov bol taký, že nakoniec bol celý bytový dom prerobený na materiály Ytong a Silka. Po tejto skúsenosti získala Xella veľmi pozitívnu spätnú väzbu: aj pri redizajne projektu pre systém Xella investor ušetril niekoľko stotisíc korún na dodatočných nákladoch na hrubú stavbu. Okrem toho, o niekoľko mesiacov neskôr, na základe pozitívnych skúseností investora, bola Xella požiadaná o spoluprácu na ďalšom veľkom projekte. Tu boli manažéri spoločnosti Xella oslovení architektonickou kanceláriou investora, aby uľahčili architektom a projektantom prípravu projektovej dokumentácie a spoluprácu s nimi pri koncepcii pripravovaných stavieb. Tieto príklady začínajú pribúdať aj v portfóliu spoločnosti Xella Slovensko a je tiež potešiteľné, že ponúkané služby majú výhody naprieč celým spektrom stavebného trhu.


Sdílejte tento článek

.