Newsroom

Dočasné uzavretie výroby v závode Zemianske Kostoľany v reakcii na vývoj stavebného trhu a ekonomické výzvy.

Zákazníci zmeny nepocítia. Dostupnosť materiálu a jeho distribúcia bude zachovaná v plnej miere.

Petra.Cleary •

Xella si stanovila za dlhodobý cieľ dodávať svojim zákazníkom vysoko kvalitné produkty a systémové riešenia, aby prispeli k zníženiu nákladov na výstavbu a tiež k ochrane životného prostredia. Preto sa neustále snaží podporovať inovácie, kvalitu a efektivitu.

Súčasná kríza v stavebníctve, vyplývajúca z vysokých úrokových sadzieb, inflácie a všeobecnej neistoty na stavebnom trhu má silný negatívny dopad na rezidentnú výstavbu a počty stavebných povolení. S klesajúcim dopytom významne klesá objem predajov stavebných materiálov a v blízkej budúcnosti sa neočakáva výraznejšie oživenie.

Uvedené aspekty posilnili potrebu revízie siete závodov a viedli ku krátkodobým a strednodobým opatreniam k zvýšeniu efektivity práce a optimalizácie nákladov a v konečnom dôsledku k rozhodnutiu vedenia spoločnosti o dočasnom uzavretí výroby Xella Slovensko v Zemianskych Kostoľanoch. Toto rozhodnutie bolo prijaté po dôkladnom zvážení všetkých kritérií, ako aj potenciálnych alternatív. V dôsledku toho bude ovplyvnených 48 pozícií.

Závod v Zemianskych Kostoľanoch bude naďalej slúžiť ako centrálny sklad spoločnosti pre Slovensko. Výroba a distribúciu stavebných materiálov bude zaistená sesterskými spoločnosťami Xella v Českej republike a v Maďarsku. Vo výrobnej sieti sesterských spoločností je dostatok voľnej kapacity, z ktorej je možné uspokojiť súčasný aj zvyšujúci sa dopyt. Zákazníkov a obchodných partnerov sa situácia nijako nedotkne. Závozy materiálov na sklady stavebnín alebo priamo na stavby budú naďalej pokračovať bez obmedzenia.

V prípade oživenia stavebného trhu a návratu dopytu je Xella Slovensko pripravená znovu otvoriť závod a obnoviť výrobu pórobetónu Ytong v Zemianskych Kostoľanoch.

Za Xella Slovensko spol. s.r.o Ing. Peter Markovič, konateľ.

 

Kontakt pre média:

Luděk Suchomel

Vedúci marketingu Xella CZ/Slovensko

Mobil:      +420 702 187 773

Email:      ludek.suchomel@xella.com


Sdílejte tento článek

.